ZAKŁAD  TELEDETEKCJI

 

 Wojskowa  Akademia  Techniczna Wydział  Elektroniki Instytut  Radioelektroniki Zakład  Teledetekcji

   

 Zaproszenie na:

Tematy prac dyplomowych 2011/2012

 3rd International Summer School on Radar/SAR

       

Film.avi

 

 Charakterystyka specjalności  RADIOLOKACJA

HISTORIA

PRACOWNICY  ZAKŁADU

DZIAŁALNOŚĆ  DYDAKTYCZNA

DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWO-BADAWCZA

BAZA  LABORATORYJNA

WSPÓŁPRACA  MIĘDZYNARODOWA

PUBLIKACJE

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

TECHNIKA GEORADAROWA

 

 

 

 

 

WITAMY NA STRONACH ZAKŁADU TELEDETEKCJI

 

 

 

 

Zakład  Teledetekcji

Instytut  Radioelektroniki

Wydział  Elektroniki

 

Wojskowa  Akademia  Techniczna

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego

00-908 Warszawa 49

Kierownik Zakładu:

dr inż. Jerzy Pietrasiński

 

pok. 112 budynek 80

tel.: (48 22) 683 96 39

fax.: (48 22) 683 74 61

e-mail: Jerzy.Pietrasinski@wat.edu.pl

AKTUALNOŚCI

-------------------------------

BEZCENNE DOŚWIADCZENIE...

Dzięki wieloletniej współpracy między Zakładem Teledetekcji Instytutu Radioelektroniki Wy-działu Elektroniki WAT a Ecole Nationale Superieure des Télé-communications de Bretagne (TELECOM Bretagne), Brest (Francja), istnieje możliwość organizowania staży nauko-wych dla wyróżniających się studentów specjalnośći SYS-TEMY TELEDETEKCYJNE.

Robert Kędzierawski

Pełny tekst w 11/12 (2009)  numerze „Głosu Akademickiego”.

-------------------------------

LETNIA SZKOŁA O RADARACH

W lipcu tego roku odbyła się druga edycja Międzynarodowej Letniej Szkoły Radarowej (2nd International Summer School on Radar/SAR) organizowanej przez niemiecki Instytut Wysokich Częstotliwości i Tech-nik Radarowych Fraunhofer FHR (Fraunhofer Institut für Hochfrequenzphisik und Radartechnik). Miałem przy-jemność uczestniczyć w tym wydarzeniu, dlatego pragnę podzielić sie swoimi wrażeniami.

Piotr Serafin

 

Pełny tekst w 11/12 (2010)  numerze „Głosu Akademickiego”.

-------------------------------

STUDENCI Z SAINT CYR W IRE

Instytut Radioelektroniki Wy-działu Elektroniki WAT zorganizował w tym roku staże studentów francuskich z Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan (Francja), tworzących reno-mowaną uczelnię, zwaną tradycyjnie Saint-Cyr.

Witold Czarnecki

 

 Pełny tekst w 11/12 (2010)  numerze „Głosu Akademickiego”.

-------------------------------

 

 

Ostatnia aktualizacja: 22.01.2013

Webmaster: Tomasz.Orzechowski@wat.edu.pl, tel:(48 22) 683 79 00