Start     Laboratorium     Badania     Fotogaleria     Nagrody     Usługi     Kontakt
   

Najnowsze publikacje zespołu

1.      M. Pasternak, Applicability of different oscillators topologies for high frequency SAW sensors construction, Acta Physica Polonica A, nr 6 vol 118, 2010.

2.      M. Pasternak, J. Pietrasiński, D. Silko, P. Kaczmarek, Wpływ geometrii układu antenowego na wynik radarowego sondowania przypowierzchniowych warstw gruntu, Elektronika, nr 9, 2010.

3.      M. Pasternak, D. Silko, Software for Simulation of Electromagnetic Waves Propagation Through the Soil with Buried Objects, Proc. of 11th International Radar Symposium IRS-2010.

4.      P. Kaczmarek, J. Karczewski, M. Łapiński, Detection of Subsurface Non-Metalic Objects using Stepped Frequency Continuous Wave Ground Penetrating Radar, Proc. of 11th International Radar Symposium IRS-2010.

5.      M. Pasternak, J. Pietrasiński, Radar penetracji gruntu - stan badań w WAT, Konferencja Radiolokacji 2010.

6.      M. Pasternak, Ekranowana planarna antena spiralna do zastosowań w radarowej penetracji gruntu, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Elektronicznej KNTWE 2010.

7.      P. Kaczmarek, J. Karczewski, D. Silko, Georadar jako narzędzie do wykrywania małych obiektów o niskiej zawartości metalu, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Elektronicznej KNTWE 2010.

8.      P. Kaczmarek, M. Łapiński, Porównanie właściwości georadarów mono i bistatycznych w aspekcie wykrywania małych obiektów leżących bezpośrednio pod powierzchnią ziemi, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Elektronicznej KNTWE 2010.

9.      J. Karczewski, M. Łapiński, D. Silko, Pomiar właściwości elektrycznych ośrodka geologicznego z zastosowaniem wektorowego analizatora sieci, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Elektronicznej KNTWE 2010.

10.   M. Pasternak, Zdalna detekcja obiektów niebezpiecznych z zastosowaniem ultraszerokopasmowych radarów lokowanych na platformach mobilnych, Sympozjum - Roboty Inżynieryjne Współczesnego Pola Walki 2010.

11.   M. Łuszczyk, A. Arvaniti, A. Kawalec, M. Pasternak, Ultra-Wideband Ground Penetrating Radar for Landmine and Dangerous Objects Buried in Ground Detection, Proceedings on 8th International Armament Conference on Scientific Aspects of Armament & Safety Technology 2010.

13.  M. Pasternak, R. Kędzierawski, J. Pietrasiński, Finite element method application for simulation of ground penetrating radar response, Computational Methods and Experimental Measurements XV, WIT Press 2011.

14.  C. Leśnik, A. Kawalec, P. Serafin, A real time SAR processor implementation with FPGA, Computational Methods and Experimental Measurements XV, WIT Press 2011.

15.  R. Kędzierawski, M. Pasternak, Analiza stosowalności okien czasowych w dziedzinie częstotliwości do uproszczenia interpretacji zobrazowania GPR, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 87 NR 10/2011.

16.  M. Pasternak, J. Pietrasiński,, Small SFCW GPR Application for IED Detection, Nato Panel SET-175 (materiały NATO Confidential) 2011.

17.  P. Kaczmarek, J. Karczewski, M. Łapiński, W. Miluski, M. Pasternak, D. Silko, Stepped frequency continuous wave radar unit for unexploded ordnance and improvised explosive device detection, International Radar Symposium, 2011.

18.  W. Czarnecki, M. Pasternak, J. Pietrasiński, Radar signal simulation by stochastic modification of its experimental records, Proc. of IEEE CIE International Conference on Radar, 2011.

19.  K. Jasek, W. Miluski, M. Pasternak, New approach to SAW gas sensors array response measurement, Acta Physica Polonica, 120, 4, 2011.

20.  M. Pasternak, A. Kawalec, A. Arvaniti, E. Orzeł -Tatarczuk, J. Popkowski, Remote GPR platform for IED detection, International Workshop on Sensors for Detection of IED, Stockholm,  publikacja niejawna, 2011.

21.  W. Czarnecki, M. Pasternak, Analiza sygnału ze schodkową modulacją częstotliwości odbitego od obiektu ukrytego pod powierzchnią ziemi, 43 Konferencja Naukowo - Techniczna Radiolokacji, 2011.

22.  M. Pasternak, J. Pietrasiński, Antysymetryczna antena typu VIVALDI do zastosowań w radarach penetracji gruntu, 43 Konferencja Naukowo - Techniczna Radiolokacji, 2011.

23.  A. Arvaniti, P. Kaczmarek, A. Kawalec, E. Orzeł-Tatarczuk, M. Pasternak, J. Popkowski, Mobilna platforma z ultra-szerokopasmowym radarem penetracji gruntu do wykrywania ukrytych w ziemi niebezpiecznych obiektów, 43 Konferencja Naukowo - Techniczna Radiolokacji, 2011.

24.  M. Pasternak, P. Kaczmarek, D. Silko, J. Karczewski, O możliwości oceny stanu ukorzenienia drzew za pomocą metody georadarowej, 43 Konferencja Naukowo - Techniczna Radiolokacji, 2011.

25.   M. Pasternak red., Radarowa penetracja gruntu, monografia ok. 250 str. B5 w przygotowaniu do druku.

 Powrót na górę strony