ZAKŁAD  TELEDETEKCJI

 

Wojskowa Akademia TechnicznaWydział ElektronikiInstytut RadioelektronikiZakład Teledetekcji

 

 

 

 

 

       

HISTORIA ZAKŁADU

PRACOWNICY ZAKŁADU

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

BAZA LABORATORYJNA

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

PUBLIKACJE

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

TECHNIKA GEORADAROWA

 

BAZA  LABORATORYJNA

Opracowanie tekstu: Jerzy Pietrasiński

Opracowanie graficzne: Tomasz Orzechowski

 

 

Zakład Teledetekcji posiada unikalne w skali kraju laboratorium. Mieści się ono na specjalnie wydzielonym do tego terenie WAT. Głównym obiektem jest budynek dydaktyczny (bl. 80) w którym znajdują się bogato wyposażone sale laboratoryjne oraz pokoje nauczycieli akademickich. W salach laboratoryjnych rozwinięte są m. in. stanowiska:

 • ANALIZA SYGNAŁÓW RADAROWYCH ORAZ ICH FILTRACJA Z ZAKŁÓCEŃ Z ZASTOSOWANIEM IMITATORA SYGNAŁÓW

 • BADANIE DEKODERA PASYWNEGO IFF Z WYKORZYSTANIEM IMITATORA IFF

 • SYMULACJA PRACY RADARU TRÓJWSPÓŁRZĘDNEGO DALEKIEGO ZASIĘGU

 • RADAR BRZEGOWY CR-634L

 • RADAR LOTNISKOWY ASR-8

 • RADAR POLICYJNY DO POMIARU SZYBKOŚCI POJAZDÓW RAPID 2Ka

Na zewnątrz budynku uwagę zwraca system antenowy uruchomionego w roku 2005 radaru ASR-8. Znajdują się tam ponadto radary obserwacyjne: BRDA (TRC-20), Justyna-82, Bożena-31, Justyna ML.

 

ANALIZA SYGNAŁÓW RADAROWYCH

ORAZ ICH FILTRACJA Z ZAKŁÓCEŃ

Z ZASTOSOWANIEM IMITATORA SYGNAŁÓW

 

 

BADANIE DEKODERA PASYWNEGO IFF

Z WYKORZYSTANIEM IMITATORA IFF

 

 

SYMULACJA PRACY RADARU

TRÓJWSPÓŁRZĘDNEGO DALEKIEGO ZASIĘGU

 

 

 

 

 

 

RADAROWY MIERNIK SZYBKOŚCI RAPID-2Ka

 

 

 

RADAR BRZEGOWY CR-634L

 

 

RADAR LOTNISKOWY ASR-8

 

 

 

Webmaster: Tomasz.Orzechowski@wat.edu.pl, tel:(48 22) 683 79 00