ZAKŁAD  TELEDETEKCJI

 

Wojskowa Akademia TechnicznaWydział ElektronikiInstytut RadioelektronikiZakład Teledetekcji

 

 

 

 

 

       

HISTORIA ZAKŁADU

PRACOWNICY ZAKŁADU

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

BAZA LABORATORYJNA

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

PUBLIKACJE

STUDIA DLA KADR MON

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

TECHNIKA GEORADAROWA

 

DZIAŁALNOŚĆ  DYDAKTYCZNA

Opracowanie tekstu: Jerzy Pietrasiński

Opracowanie graficzne: Tomasz Orzechowski

 

 

Zakład Teledetekcji prowadzi dla studentów cywilnych specjalność SYSTEMY TELEDETEKCYJNE oraz współuczestniczy w prowadzeniu specjalności SYSTEMY RADIOELEKTRONICZNE. Dla studentów wojskowych zakład prowadzi specjalność RADIOLOKACJA oraz współuczestniczy w prowadzeniu specjalności RADIONAWIGACJA.

 

Specjalność „SYSTEMY TELEDETEKCYJNE” przygotowuje fachowców w zakresie elektronicznych sensorów wykorzystujących promieniowanie akustyczne oraz elektromagnetyczne w szerokim widmie, począwszy od fal metrowych, poprzez mikrofale, podczerwień aż do promieniowania zakresu widzialnego i ultrafioletu. Plany nauczania, oprócz przedmiotów ogólnych i podstawowych, obejmują także bogatą paletę przedmiotów kierunkowych oraz specjalistycznych. Student otrzymuje wiedzę oraz nabywa umiejętności w zakresie technologii, projektowania oraz eksploatacji urządzeń laserowych, elektrooptycznych, termowizyjnych, radarowych, interferometrycznych i radiometrycznych. W szczególności zdobywa wiedzę dotyczącą syntezy algorytmów przetwarzania sygnałów i danych oraz programowego ich modelowania. Duży nacisk położony jest na projektowanie i badania cyfrowych systemów przetwarzania informacji oraz ich fuzji z uwzględnieniem zasad inżynierii oprogramowania, a w tym i modelowania wizualnego z wykorzystaniem języka UML. Treści przedmiotów dotyczą zarówno urządzeń aktywnych jak i pasywnych, funkcjonujących autonomicznie lub w systemach. Prowadzący tę specjalność nauczyciele akademiccy mają odpowiednią wiedzę teoretyczną wzbogacaną doświadczeniami z prac badawczych realizowanych w obszarach tematycznych zilustrowanych poniżej. Nowoczesny plan studiów gwarantuje, że absolwent znajdzie zatrudnienie w wielu profesjonalnych zespołach działających w zakresie elektroniki i telekomunikacji. Szczególnie dotyczy to krajowych i zagranicznych instytucji zajmujących się obserwacjami zdalnymi (teledetekcyjnymi) szeroko rozumianego środowiska. Zajęcia w ramach w.w. specjalności prowadzone są wspólnie przez nauczycieli akademickich ZAKŁADU TELEDETEKCJI oraz INSTYTUTU OPTOELEKTRONIKI WAT z wykorzystaniem unikalnej w skali kraju bazy laboratoryjnej obu zespołów.

 

Kadra Zakładu prowadzi m. in. następujące przedmioty:

 

 

PODSTAWY TELEDETEKCJI  

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

   

 

PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW

 

 

 

PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW LOSOWYCH

   

 

CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW

   

 

METODY I TECHNIKI TELEDETEKCJI

   

 

MODELOWANIE ORAZ PRZETWARZANIE ZOBRAZOWAŃ TELEDETEKCYJNYCH

   

 

RADAROWE SYGNAŁY ZŁOŻONE

   

 

METODY SYMULACYJNE W RADIOLOKACJI

   

 

ELEKTRONICZNE URZĄDZENIA I SYSTEMY TELEDETEKCYJNE

 

 

 

PODSTAWY AKUSTYKI STOSOWANEJ

 

 

 

PODSTAWY AKUSTOLOKACJI

 

 

 

AKUSTOELEKTRONIKA

 

 

 

WYBRANE ROZWIĄZANIA ORAZ METODY POMIAROWE W TECHNICE RADIOLOKACYJNEJ

 

 

 

RADARY SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ

 

 

 

Radar RON-100 zamontowany na platformie wiertniczej ulokowanej na Bałtyku

 

Zobrazowanie ech radarowych od powierzchni morza na ekranie monitora

Radarowy system monitoringu zanieczyszczeń powierzchni morza produktami ropopochodnymi

 

 

 

 

Lidar zaprojektowany
i wykonany
w Instytucie Optoelektroniki WAT

Dwubarwny lidar rozproszeniowy. Umożliwia zdalną detekcję i analizę chmur aerozoli. Zasięg do ok. 7000 m. Wyposażony jest w laser generujący dwie długości fal, 532 nm i 1064 nm, o regulowanej mocy i częstotliwości repetycji 20 Hz. Optyczny układ odbiorczy wykonany w postaci zestawu trzech zwierciadeł parabolicznych pozwala na odbiór szerokiego widma sygnałów optycznych. Całość zabudowana jest na platformie skanującej umożliwiającej wykonanie pomiarów oraz rejestrację wyników z określonego punktu lub zadanego obszaru przestrzeni. Komputerowe oprogramowanie lidara daje możliwość sterowania platformą skanującą, sterowania parametrami układów odbiorczych oraz układów wstępnego przetwarzania sygnału. Istotną cechą wykonanego oprogramowania jest możliwość zobrazowania wyników pomiaru w formacie 3D oraz aplikacja modułów wspomagających analizę odbieranych sygnałów.

Lidar

 

 

 

 

Radar meteorologiczny
z kanałem dopplerowskim
Przykłady pogodowych
ech radarowych

Nowoczesne narzędzie wykorzystywane przez ośrodki odpowiedzialne za osłonę hydrologiczno-meteorologiczną kraju oraz za kierowanie akcjami ratowniczymi w sytuacjach kryzysowych.

System radarów meteorologicznych POLRAD

 

 

 

 

Radar lotniskowy ASR-9.
Przeznaczony do kontroli
przestrzeni powietrznej wokół lotniska
(ang. FIR - Flight Interception Region)

Radar kontroli płyty lotniska ASC-10.
Przekazuje do wieży kontroli lotów informacje
o stojących i poruszających się po płycie lotniska
samolotach, pojazdach obsługi oraz innych obiektach
Radary lotniskowe

 

 

 

 

Przykład
zastosowania
techniki SAR
w badaniach
kosmicznych

Nowoczesne systemy radarowe przeznaczone do kształtowania elektronicznej 3-wymiarowej mapy terenu, monitorowania stanu biomasy na powierzchni Ziemi, badania wilgotności gruntów, obserwacji sytuacji katastrofalnych (wycieków ropy, powodzi) oraz wspomagania akcji ratowniczych.

Systemy typu SAR (Synthetic Aperture Radar)

 

 

Webmaster: Tomasz.Orzechowski@wat.edu.pl, tel:(48 22) 683 79 00