ZAKŁAD  TELEDETEKCJI

 

Wojskowa Akademia TechnicznaWydział ElektronikiInstytut RadioelektronikiZakład Teledetekcji

 

 

 

 

 

       

HISTORIA ZAKŁADU

PRACOWNICY ZAKŁADU

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

BAZA LABORATORYJNA

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

PUBLIKACJE

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

TECHNIKA GEORADAROWA

 

PRACOWNICY  ZAKŁADU

 

dr inż. PIETRASIŃSKI Jerzy

adiunkt n-d, Kierownik zakładu

tel. (48 22) 683 96 39, fax. (48 22) 683 74 61

e-mail: Jerzy.Pietrasinski@wat.edu.pl

prof. dr hab. inż. KAWALEC Adam

Profesor zwyczajny

tel. (48 22) 683 75 37, fax. (48 22) 683 74 61

e-mail: Adam.Kawalec@wat.edu.pl

dr hab. inż. CZARNECKI Witold

prof. nadzw. WAT

tel. (48 22) 683 72 45

e-mail: Witold.Czarnecki@wat.edu.pl

ppłk dr hab. inż. PASTERNAK Mateusz

adiunkt n-d

tel. (48 22) 683 76 67, fax. (48 22) 683 74 61

e-mail: Mateusz.Pasternak@wat.edu.pl

dr inż. LEŚNIK Czesław

adiunkt n-d,

tel. (48 22) 683 74 31, fax. (48 22) 683 74 61

e-mail: Czeslaw.Lesnik@wat.edu.pl

mgr inż. KARCZEWSKI Janusz

starszy wykładowca

tel. (48 22) 683 95 26

e-mail: Janusz.Karczewski@wat.edu.pl

mgr inż. ŁAPIŃSKI Marian

starszy wykładowca

tel. (48 22) 683 74 84

e-mail: Marian.Lapinski@wat.edu.pl

mgr inż. SILKO Dariusz

wykładowca

tel. (48 22) 683 75 06

e-mail: Dariusz.Silko@wat.edu.pl

 

mjr mgr inż. SERAFIN Piotr

asystent n-d

tel. (48 22) 683 75 93

e-mail: Piotr.Serafin@wat.edu.pl

kpt. mgr inż. KACZMAREK Paweł

asystent n-d

tel. (48 22) 683 75 11

e-mail: Pawel.Kaczmarek@wat.edu.pl

chor. tech. ORZECHOWSKI Tomasz

podoficer specjalista

tel. (48 22) 683 79 00

e-mail: Tomasz.Orzechowski@wat.edu.pl

 

mgr inż. KĘDZIERAWSKI Robert

doktorant WAT i TELECOM Bretagne

tel. (48 22) 683 75 37

e-mail:  robert.kedzierawski@wat.edu.pl

e-mail : robert.kedzierawski@telecom-bretagne.eu

 

https://sites.google.com/site/phdstuffwattb/

 

 

Webmaster: Tomasz.Orzechowski@wat.edu.pl, tel:(48 22) 683 79 00