ZAKŁAD  TELEDETEKCJI

 

Wojskowa Akademia TechnicznaWydział ElektronikiInstytut RadioelektronikiZakład Teledetekcji

 

 

 

 

 

       

HISTORIA ZAKŁADU

PRACOWNICY ZAKŁADU

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

BAZA LABORATORYJNA

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

PUBLIKACJE

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

TECHNIKA GEORADAROWA

 

PUBLIKACJE

Opracowali: Tomasz Cywiński, Tomasz Orzechowski

 

SKRYPTY

ROZPRAWY HABILITACYJNE

MONOGRAFIE

DOKTORATY

PATENTY

ARTYKUŁY  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 1998 1996 1995         

REFERATY KONFERENCYJNE 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 1998

                                                         1997 1996

 

 

 

 

SKRYPTY

 

 1. Kątcki T., Szyszkiewicz J., Majewski T., Słomiński L.: Statystyczna teoria radiolokacji, Skrypt WAT, Warszawa 1966
 2. Kokot K.: Podstawy radiolokacji, część I, Metody pomiaru współrzędnych. Skrypt WAT, Warszawa 1967
 3. Kokot K.: Podstawy radiolokacji, część II, Zasięg urządzeń radiolokacyjnych oraz przeciwdziałanie ich pracy. Skrypt WAT, Warszawa 1968
 4. Mroczek S.: Podstawy radiolokacji, Wybrane zagadnienia z termolokacji, Warszawa, WAT, 1975

 5. Remiszewski E.: Urządzenia radiolokacyjne, cz.1, Warszawa, WAT, 1978

 6. Kokot K.: Radiolokacja w meteorologii, Warszawa, WAT, 1978

 7. Darłak J. Grzesiak A. i inni: Teoria radiolokacji i radionawigacji – ćwiczenia laboratoryjne, Warszawa, WAT, 1981

 8. Grzesiak A.: Teoretyczne podstawy radiolokacji, cz. 1, Warszawa, WAT, 1981

 9. Kocańda W.: Podstawy radiolokacji i radionawigacji – zestaw rysunków cz. II, Warszawa, WAT, 1982

 10. Błażejak J., Kocańda W.: Encyklopedia urządzeń radiolokacyjnych, Warszawa, WAT, 1982

 11. Kocańda W., Leśnik Cz., Pieniężny A., Darłak J.: Podstawy radiolokacji – ćwiczenia laboratoryjne, Warszawa, WAT, 1983

 12. Pieniężny A., Darłak J.: Teoria radiolokacji i radionawigacji – zbiór zadań, Warszawa, WAT, 1983

 13. Grzesiak A.: Teoretyczne podstawy radiolokacji, cz. 2, Warszawa, WAT, 1984

 14. Kocańda W.: Podstawy radiolokacji cz. III, Warszawa, WAT, 1984

 15. Kocańda W., Leśnik Cz.: Teoria radiolokacji i radionawigacji – ćwiczenia laboratoryjne, Warszawa, WAT, 1984

 16. Grzesiak A.: Cyfrowe modele sygnałów radiolokacyjnych i układów obróbki, Warszawa, WAT, 1984

 17. Szymański S.: Imitator sygnałów radiolokacyjnych, Warszawa, WAT, 1984

 18. Kocańda W., Leśnik Cz.: Teoria radiolokacji i radionawigacji – ćwiczenia laboratoryjne, Warszawa, WAT, 1984

 19. Kocańda W. i inni: Lotnicze urządzenia radiotechniczne, Warszawa, WAT, 1985

 20. Krajewski J.: Urządzenia radiolokacyjne, SRL BOŻENA, Warszawa, WAT, 1987

 21. Błażejak J.: Urządzenia radiolokacyjne, SRL JUSTYNA-ML, Warszawa, WAT, 1987

 22. Łapiński M.: Urządzenia radiolokacyjne, SRL BOŻENA – 31. Ćwiczenia laboratoryjne, Warszawa, WAT, 1989

 23. Pietrasiński J.: Teoretyczne podstawy radiolokacji cz. III, Warszawa, WAT, 1991

 24. Brenner T., Krajewski J.: Teoria radiolokacji. Ćwiczenia laboratoryjne, Warszawa, WAT, 1992

 25. Sołowicz J.: Przetwarzanie sygnałów radiolokacyjnych, Warszawa, WAT, 1998

 26. Błażejak J. Bękarciak D.: Urządzenia radiolokacyjne, SRL JUSTYNA-82, Warszawa, WAT, 1999

 27. Łapiński M.: Urządzenia radiolokacyjne, SRL BOŻENA-32, Warszawa, WAT, 2001

 

 

ROZPRAWY HABILITACYJNE

 1. Adam Kawalec „Wybrane zagadnienia analizy i syntezy szerokopasmowych linii dyspersyjnych z akustyczną falą powierzchniową” Warszawa 2000.

 2. Andrzej Gałecki „Źródła informacji o sytuacji powietrznej oraz metody jej pozyskiwania” Warszawa 2005.

 3. Witold Czarnecki „Zastosowanie algorytmów modyfikacyjnych do modelowania sygnałów radiolokacyjnych" Warszawa 2010, ISBN 978-83-89399-67-0.

 4. Mateusz Pasternak "Akustoelektroniczne czujniki gazów z zastosowaniem warstw polimerowych" Warszawa 2010, ISBN 978-83-61486-66-4.

 

 

MONOGRAFIE

 1. Kawalec A., Leśnik Cz., Komorniczak W., Czarnecki W., Pietrasiński J.: „Influence of displacement effect on compressed LFM signal parameters”, Thirteenth International Conference on COMPUTATIONAL METHODS AND EXPERIMANTAL MEASUREMENTS, CMEM XIII, 2007, CZECHY, Praga. WIT PRESS, pp. 769-778.

 2. Wrażeń M., Krygier J., Łopatka J., Kawalec A., Kulas W., Jarmakiewicz J., Amanowicz M.: Praca zbiorowa pt. "Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia" pod redakcją Z. Mierczyka, rozdział 1 pt. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I SIECIOWE, „ Teleinformatyczna infrastruktura dla osiągania zdolności sieciocentrycznych”, Warszawa, WAT, 2008, str. 17-61, ISBN 978-83-89399-93-9.

 3. Kawalec A., Pietrasiński J., Pietkiewicz T., Kołosowski Wł.: Praca zbiorowa pt. "Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia" pod redakcją Z. Mierczyka, rozdział 2 pt. SENSORY I OBSERWACJA, „Radary”, Warszawa, WAT, 2008, str. 155-165, ISBN 978-83-89399-93-9.

 4. Kawalec A., Kastek M., Pasternak M., Sosnowski T.: Praca zbiorowa pt. "Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia" pod redakcją Z. Mierczyka, rozdział 2 pt. SENSORY I OBSERWACJA, „Sensory akustyczne”, Warszawa, WAT, 2008, str. 208-217, ISBN 978-83-89399-93-9.

 5. C. Lesnik, A. Kawalec, J. Pietrasinski: Modification of raised cosine weighting functions family. In: Brebbia C.A., and Carlomagno G.M., editors,: Computational Methods and Experimental Measurements XIV, WIT Press, 2009, Southampton, Wielka Brytania, pp. 229-239.

 6. Krenc K. Kawalec A.: Advances and Applications of DSmT for Information Fusion (Collected Works), Chapter 11, An evaluation of the attribute information for the purpose of DSmT fusion in C&C systems, American Research Press, Ann Arbor, USA, 2009, pp. 347-370.

 7. Pasternak M., Pietrasiński J.: Praca zbiorowa pt.: "Urządzenia i systemy radioelektroniczne. Wybrane problemy" pod redakcją A. Kawalca, rozdział 1 pt.: MIKROFALE I ANTENY, "Ekranowany dipol szerokopasmowy do zastosowań w radarowej penetracji gruntu", Warszawa, WAT, 2009, str. 49-58,  ISBN 978-83-61486-42-8.

 8. Krenc K., Kawalec A.: Praca zbiorowa pt.: "Urządzenia i systemy radioelektroniczne. Wybrane problemy" pod redakcją A. Kawalca, rozdział 2 pt.: PRZETWARZANIE DANYCH W SYSTEMACH RADIOELEKTRONICZNYCH, "Zastosowanie teorii Dezert’a-Smarandache’a w ontologicznej fuzji informacji", Warszawa, WAT, 2009, str. 161-168,  ISBN 978-83-61486-42-8.

 9. Pasternak M.: Praca zbiorowa pt.: "Urządzenia i systemy radioelektroniczne. Wybrane problemy" pod redakcją A. Kawalca, rozdział 2 pt.: PRZETWARZANIE DANYCH W SYSTEMACH RADIOELEKTRONICZNYCH, "Zastosowanie techniki idealnie dopasowanych warstw do symulacji środowiska pracy georadaru", Warszawa, WAT, 2009, str. 181-190,  ISBN 978-83-61486-42-8.

 10. Czarnecki W., Leśnik C., Kawalec A., Pietrasiński J.: Praca zbiorowa pt.: "Urządzenia i systemy radioelektroniczne. Wybrane problemy" pod redakcją A. Kawalca, rozdział 3 pt.: RADIOELEKTRONICZNE SYSTEMY OBSERWACJI, "Koherentne przetwarzanie sygnałów w radarach z syntetyczną aperturą", Warszawa, WAT, 2009, str. 211-218,  ISBN 978-83-61486-42-8.

 11. Kaczmarek P., Łapiński M.,Karczewski J.: Praca zbiorowa pt.: "Urządzenia i systemy radioelektroniczne. Wybrane problemy" pod redakcją A. Kawalca, rozdział 3 pt.: RADIOELEKTRONICZNE SYSTEMY OBSERWACJI, "Porównanie właściwości radarów geofizycznych pracujących w dziedzinie czasu i częstotliwości", Warszawa, WAT, 2009, str. 219-228,  ISBN 978-83-61486-42-8.

 12. Kaczmarek P., Łapiński M., Silko D.: Praca zbiorowa pt.: "Urządzenia i systemy radioelektroniczne. Wybrane problemy" pod redakcją A. Kawalca, rozdział 3 pt.: RADIOELEKTRONICZNE SYSTEMY OBSERWACJI, "Georadar ze schodkową modulacją częstotliwości", Warszawa, WAT, 2009, str. 229-238,  ISBN 978-83-61486-42-8.

 13. Kawalec A., Pietrasiński J., Witczak A.: Praca zbiorowa pt.: "Urządzenia i systemy radioelektroniczne. Wybrane problemy" pod redakcją A. Kawalca, rozdział 3 pt.: RADIOELEKTRONICZNE SYSTEMY OBSERWACJI, "Tendencje rozwojowe w technologii radarowej", Warszawa, WAT, 2009, str. 239-246,  ISBN 978-83-61486-42-8.

 14. Kawalec A., Pietrasiński J., Witczak A.: "Radiolokacja – stan aktualny, perspektywy rozwoju, prace krajowe", Rozdział w monografii pt. "Analiza stanu i kierunki rozwoju elektroniki i telekomunikacji", Praca zbiorowa pod redakcją Józefa MODELSKIEGO, Polska Akademia Nauk, Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Elektroniki i Telekomunikacji, Warszawa, 2010, str. 104-136. ISBN 978-83-7207-867-4.

 15. Kawalec A., Pietrasiński J., Witczak A.: Analiza stanu i kierunki rozwoju elektroniki i telekomunikacji, praca zbiorowa pod redakcją Józefa Modelskiego/ Polska Akademia Nauk IV Wydział Nauk Technicznych, Komitet Elektroniki i Telekomunikacji, Warszawa, 2010, str. 104-136, ISBN 978-83-7207-867-4.

 16. Leśnik C., Kawalec A., Szugajew M.: "The synthesis of a radar signal having nonlinear frequency modulation function", Computational Methods and Experimental Measurements XV, WIT Press 2011, vol.51, pp. 411-421, ISBN  978-1-84564-540-3.

 17. Serafin P., Leśnik C., KawalecA.: „Synthetic aperture radar raw signal simulator for both pulsed and FM-CW modes. Computational Methods and Experimental Measurements XV, WIT Press 2011, vol.51, pp. 423-433, ISBN  978-1-84564-540-3.

 18. Leśnik C., Kawalec A., Serafin P.: “A real time SAR processor implementation with FPGA”, Computational Methods and Experimental Measurements XV, WIT Press 2011, vol.51, pp. 435-444, ISBN  978-1-84564-540-3.

 19. Pasternak M., Kędzierawski R., Pietrasiński J.: “Finite element method application for simulation of ground penetrating radar response”, Computational Methods and Experimental Measurements XV, WIT Press 2011, vol.51, pp. 445-451, ISBN  978-1-84564-540-3.

 20. Lesnik C., Kawalec A.: Współczesne analogowe i cyfrowe technologie przetwarzania sygnału radiolokacyjnego, Praca zbiorowa pod redakcją W. Janke: Wybrane zagadnienia współczesnej elektroniki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, Polska, 2011, str. 405-426, ISBN 978-83-7365-255-2.

 21. Rutkowski A., Kawalec A.: Demonstrator lekkiego radaru pasywnego bliskiego zasięgu zbudowany z podzespołów komercyjnych, Praca zbiorowa pod redakcją A. Kawalec: Wybrane problemy rozpoznania i walki elektronicznej, Warszawa, Polska, 2011, str. 539-548, ISBN 978-83-62954-25-4.

 22. Łapiński M., Silko D.: Pomiar właściwości elektrycznych ośrodka geologicznego z zastosowaniem
  wektorowego analizatora sieci
  , Praca zbiorowa pod redakcją A. Kawalec: Wybrane problemy rozpoznania i walki elektronicznej, Warszawa, Polska, 2011, str. 59-68, ISBN 978-83-62954-25-4.

 23. Kaczmarek P., Karczewski J., Silko D.: Georadar jako narzędzie do wykrywania małych obiektów o niskiej zawartości metalu, Praca zbiorowa pod redakcją A. Kawalec: Wybrane problemy rozpoznania i walki elektronicznej, Warszawa, Polska, 2011, str. 69-78, ISBN 978-83-62954-25-4.

 24. Pasternak M.: Ekranowana planarna antena spiralna do zastosowań w radarowej penetracji gruntu, Praca zbiorowa pod redakcją A. Kawalec: Wybrane problemy rozpoznania i walki elektronicznej, Warszawa, Polska, 2011, str. 79-88, ISBN 978-83-62954-25-4.

 25. Kaczmarek P., Karczewski J., Łapiński M.: Porównanie właściwości georadarów mono- i bistatycznych w aspekcie wykrywania małych obiektów leżących bezpośrednio pod powierzchnią ziemi, Praca zbiorowa pod redakcją A. Kawalec: Wybrane problemy rozpoznania i walki elektronicznej, Warszawa, Polska, 2011, str. 89-100, ISBN 978-83-62954-25-4.

 26. Karczewski J., Łapiński M., Silko D.: Badanie wpływu konfiguracji bistatycznego systemu antenowego georadaru na jakość wykrywania małych obiektów podpowierzchniowych, Praca zbiorowa pod redakcją A. Kawalec: Wybrane problemy rozpoznania i walki elektronicznej, Warszawa, Polska, 2011, str. 101-108, ISBN 978-83-62954-25-4.

 27. Karczewski J., Ortyl Ł., Pasternak M.: Zarys metody georadarowej, 2011, ISBN 978-83-7464-422-8.

 

DOKTORATY

 

 1. Tadeusz Kątcki „Problemy wieloprogowego kwantowania" 1965r. promotor: prof. dr inż. Czesław Rajski

 2. Tadeusz Majewski „Struktura Radiolokacyjnych sieci wykrywania” 1970r. promotor: prof. dr inż. Tadeusz Kątcki

 3. Stanisław Karol Janke „Jednoznaczność i rozróżnialność przy radiolokacyjnym pomiarze azymutu metodą cyfrową" 1971r. promotor: prof. dr inż. Tadeusz Kątcki

 4. Witold Czarnecki „Analiza dokładności pomiaru prędkości przy pomocy radarowego miernika prędkości z cyfrowym układem pamięciowym” Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej 1974r. promotor: prof. Stanisław Sławiński

 5. Mikołaj Foltyniewicz „Optymalizacja reguły decyzyjnej ekstraktora cyfrowego z uwzględnieniem zjawiska rozszczepienia" 1976r. promotor: płk prof. dr inż. Tadeusz Kątcki

 6. Andrzej Grzesiak „Badanie wpływu sprzężenia zwrotnego na jakość działania wybranych struktur TES z uwzględnieniem szumu gaussowskiego" 1977r. promotor: płk prof. dr inż. Tadeusz Kątcki

 7. Józef Dionizy Ponikowski „Metody badania wpływu temperatury na niektóre parametry generatora Gunna pracującego w warunkach drgań ciągłych" 1977r. promotor: płk prof. dr inż. Tadeusz Kątcki

 8. Jerzy Pietrasiński „Problemy stabilizacji prawdopodobieństwa fałszywego alarmu w warunkach niestacjonarnego zakłócenia szumowego” Warszawa 1979r. promotor:   płk prof. dr inż. Tadeusz Kątcki

 9. Adam Kawalec „Analiza konwolutora z nieliniowością ładunkową” Warszawa 1980r. promotor: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki

 10. Jan Sołowicz „Nieparametryczna detekcja sygnałów radiolokacyjnych występujących na tle zakłóceń skorelowanych” Warszawa 1981r. promotor: płk doc. dr inż. Stanisław Janke

 11. Wojciech Kocańda „Markowski model skolerowanego sygnału radiolokacyjnego kwantowanego binarnie" 1984r. promotor: płk doc. dr inż. Stanisław Janke

 12. Tadeusz Brenner „Dwuwymiarowa rozróżnialność radiolokatora z obróbką cyfrową” Warszawa 1985r. promotor: płk doc. dr inż. Stanisław Janke

 13. Józef Darłak „Adaptacyjna detekcja sygnałów radiolokacyjnych występujących na tle zakłóceń skorelowanych" Warszawa 1991r. promotor: płk doc. dr inż. Stanisław Janke

 14. Andrzej Gałecki „Model doboru i przygotowania osób funkcyjnych stanowisk dowodzenia szczebla taktycznego systemu obrony powietrznej” Warszawa 1996r. promotor: płk dr hab. inż. Czesław Flanek

 15. Jerzy Goca „Zastosowanie filtracji dopplerowskiej do tłumienia zakłóceń biernych w radarze z elektronicznie sterowaną wiązką antenową i sekwencyjną procedurą detekcji echa” Warszawa 1997r. promotor: dr hab. inż. Lesław Paradowski, prof. nadzw. WAT

 16. Czesław Leśnik „Problemy kształtowania postaci czasowo-częstotliwościowej sygnału sondującego dla radaru trudnowykrywalnego” Warszawa 1999r. Promotor: dr hab. inż. Lesław Paradowski, prof. nadzw. WAT

 17. Wojciech Komorniczak „Zastosowanie fuzji danych w zarządzaniu zasobami radaru wielofunkcyjnego” Warszawa 2005r. promotor: prof. WAT dr hab. inż. Adam Kawalec

 18. Tomasz Górski „Adaptacyjne przetwarzanie przestrzenno-czasowe w radarach obserwacji powierzchni morza" ang. "Space-Time Adaptive Signal Processing for Sea Surveillance Radars" Warszawa 2008r. promotorzy: dr hab. inż. Adam Kawalec, dr hab. Jean Marc Le Caillec

 

 

 

PATENTY

 

 1. S. Malinowski, Cz. Leśnik: Układ sterowania wskaźnika cyfrowego radaru geofizycznego, P.263154, 31 maja 1989.

 2. Cz. Leśnik, S. Malinowski: Układ do analogowo-cyfrowego przetwarzania sygnału w radarze geofizycznym, P.264230, 28 kwietnia 1990.

 3. M. Pasternak: Silnik rotacyjny z indukowaną falą Rayleigha, P. 365434, 24 lutego 2004.

 

 

ARTYKUŁY

1995

W języku angielskim:

 1. Leśnik Cz.J., Kocańda W. J., Pietrasiński J.F., Siwek A.M.: Synthesis and simulation research results of compression filter for signal with polyphase sequences coded, Bulletin of the Military University of Technology, Electronics and Telecommunication, Poland ,Warsaw, October 1995, No 10, pp. 33-41.

 2. Leśnik Cz.J., Goca J.W., Pietrasiński J.F.: Simultaneous synthesis of radar signal detection and estimation system for echo-signal appearing in sum of noise and clutter, Bulletin of the Military University of Technology, Electronics and Telecommunication, Poland ,Warsaw, October 1995, No 10, pp. 43-51.

 3. Goca J.W., Brenner T.W., Pietrasiński J.F., Sołowicz J.: Adaptive sensitivity control of sequential detector in surveillance, low PRF, pulse Doppler radar, Bulletin of the Military University of Technology, Electronics and Telecommunication, Poland ,Warsaw, October 1995, No 10, pp. 95-114.

1996

W języku angielskim:

 1. Brenner T.W., Goca J.W., Kuczerski T.R., Pietrasiński J.F.: Simulation model of radar echo for researching of signal processing algorithms in high resolution radar with electronically steered pencil beam, Bulletin of the Military University of Technology, Electronics and Telecommunication, Poland ,Warsaw, January 1996, No 1, pp. 53-72.

 2. Grzonkowski B., Pikielny J., Pietrasiński J., Brenner T.: Warianty rozwiązań i problemy realizacji urządzenia WISŁA, Prace Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji , 1996, No 68, str. 73-92.

 3. Leśnik Cz.J., Goca J.W., Pietrasiński J.F.: Nonlinear filtering theory application to simultaneous synthesis of radar signal detection and estimation systems, Electro Technology, The Journal of the Society of Electronic Engineers, Vol. 40, No 3&4, pp. 51-68, September-December 1996, Bangalore, India.

1998

W języku polskim:

 1. Paradowski L.R., Pietrasiński J.F., Brenner T.W.: Ważniejsze trendy rozwojowe współczesnej radiolokacji, Prace Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji, 1998, Nr 70 pf, str. 95-107.

 2. Brenner T.W., Goca J.W., Kocańda W.J., Kuczerski T.R., Leśnik Cz.J., Pietrasiński J.F.: Współczesna technika radarowa, Przegląd telekomunikacyjny, Nr 11, 1998, str. 782-784.

2002

W języku polskim:

 1. Brenner T.W., Modrzewski A.P., Pietrasiński J.F., Rapacki T.: Problemy poprawy jakości pomiaru jednoznacznej prędkości radialnej w radarze o małej częstotliwości powtarzania, Warszawa 2002, Biuletyn WAT, vol. LI, nr 7 (599), str. .87-105.

W języku angielskim:

 1. Komorniczak W., Pietrasiński J., Solaiman B.: Data fusion approach to radar resources management,  Warszawa 2002, Biuletyn WAT, vol. LI, nr 7 (599), str. 107-120.

2003

W języku angielskim:

 1. Lecornu L., Debon R., Komorniczak W., Solaiman B.: Probabilistic and fuzzy information fusion applied to radar system ranking, Publication: Multisensor, Multisource Information Fusion: Architectures, Algorithms, and Applications 2003. Proceedings of the SPIE, Volume 5099, pp. 123-132 (2003), Orlando, USA, Publication Date:4/2003.

2004

W języku polskim:

 1. Gałecki A.: Identyfikacja cech obiektów powietrznych, Przegląd Wojsk Lotniczych i OP 2004/3, s. 55-60.

 2. Gałecki A, Ziółkowski A., Pozyskiwanie informacji o sytuacji powietrznej cz. I, Przegląd Wojsk Lotniczych i OP 2004/10 s. 29-34.

 3. Gałecki A, Ziółkowski A., Pozyskiwanie informacji o sytuacji powietrznej cz. II, Przegląd Wojsk Lotniczych i OP 2004/11 s. 24-28 .

 4. Gałecki A, Ziółkowski A., Pozyskiwanie informacji o sytuacji powietrznej cz. III, Przegląd Wojsk Lotniczych i OP 2004/12 s. 55-65.

 5. Gałecki A.: Ryzyko w procesie prognozowania decyzyjnego w obronie powietrznej, Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny, CONIW, 2004/4.

2005

 1. Leśnik Cz., Kawalec A., Pietrasiński J., Rapacki T.: Wybrane aspekty realizacji radaru programowego, Prace Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji, Warszawa nr zeszytu 76, str. 55-68.

 2. Gałecki A.: Rozpoznawanie biektów powietrznych, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Dęblin, nr wewn. 54/05, str. 1-115.

 3. Kawalec A., Komorniczak W., Leśnik Cz., Czarnecki W., Pietrasiński J.: A spectral theory approach to the dispersive SAW filter synthesis in the application of a radar signal processing. Molecular and Quantum Acoustics, Gliwice, vol. 26, 2005, str. 149-158.

2006

W języku angielskim:

 1. Kawalec A., Komorniczak W.: The complex effective surface permittivity of SAW piezoelectric substrates, Journal de Physique IV, Francja, 2006, vol. 137, pp. 115-118.

 2. Kawalec A., Komorniczak W., Leśnik Cz., Czarnecki W., Pietrasiński J.: A SAW dispersive filter synthesis based on the spectral theory, Journal de Physique IV, Francja, 2006, vol. 137, pp. 119-122.

 3. Kawalec A., Owczarek R.: The method for radar signal recognition, Journal de Physique IV, Francja, 2006, vol. 137, pp. 123-127.

 4. Kawalec A., Komorniczak W., Leśnik Cz., Czarnecki W., Pietrasiński J.: A spectral theory approach to the dispersive saw filter sythesis in the application of a radar signal processing, Molecular and Quantum Acoustics, Gliwice, Polska, 2006, vol. 26, pp. 149-158.

 5. Kawalec A., Komorniczak W.: A simplified analysis of the acoustic waves utilizing a complex effective surface permittivity, Molecular and Quantum Acoustics, Gliwice, Polska, 2006, vol. 26, pp. 159-164.

 6. Kawalec A., Owczarek R., Dudczyk J.: Data modeling and simulation applied to radar signal recognition, Molecular and Quantum Acoustics, Gliwice, Polska, 2006, vol. 26, pp. 165-173.

 7. Kawalec A. , Pieniężny A.: Radar signal feature extraction system based on a saw dispersive delay lines, Molecular and Quantum Acoustics, Gliwice, Polska, 2006, vol. 26, pp. 175-182.

W języku polskim:

 1. Kawalec A., Wajszczyk B.: Nowy algorytm estymacji pozycji źródła emisji elektromagnetycznej, Biuletyn WAT, Warszawa, Polska, 2006, nr tomu LV 1 (641), str. 5-23.

 2. Kawalec A., Wajszczyk B.: Zastosowanie regularyzowanej metody najmniejszych kwadratów w algorytmach lokalizacji źródeł emisji, Biuletyn WAT, Warszawa, Polska, 2006, nr tomu LV 1 (641), str. 25-29.

 3. Kawalec A., Owczarek R., Rapacki T., Wnuczek S.: Specyficzna identyfikacja emiterów radarowych bazująca na analizie składowych głównych,  Biuletyn WAT, Warszawa, Polska, 2006, nr tomu LV 1(641), str. 41-54.

 4. Komorniczak W., Kawalec A., Pietrasiński J.: Zastosowanie metod fuzji danych w zarządzaniu zasobami radaru wielofunkcyjnego; Biuletyn WAT, Warszawa, Polska, 2006, nr tomu LV 1 (641), str. 55-75.

 5. Leśnik Cz., Kawalec A., Pietrasiński J.; Wpływ dyskretyzacji na parametry sygnału radarowego; Biuletyn WAT, Warszawa, Polska, 2006, nr tomu LV 1 (641), str. 77-89.

 6. Kawalec A.: Zastosowanie podzespołów z akustyczną falą powierzchniową do przetwarzania sygnałów, Biuletyn WAT, Warszawa, Polska, 2006, nr tomu LV 1 (641), str. 91-111.

 7. Pasternak M.: O pewnej metodzie wyznaczania czułości sensora gazu z AFP pracującego z akustycznie grubą warstwą chemoczułego polimeru, Biuletyn WAT, Warszawa, Polska, 2006, nr tomu LV 1 (641), str. 113-123.

2007

 

W języku polskim:

 1. Górski T., Kawalec A., Czarnecki W.: Zastosowanie zmodyfikowanego przetwarzania przestrzenno-czasowego do wykrywania obiektów morskich, II Konferencja Naukowa Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Soczewka K. Płocka, 13-15 Czerwca 2007, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, numer specjalny (2), Vol. LVI, Warszawa 2007, ISSN 0366-4988.

 2. Jasek K., Kawalec A., Pasternak M.: Zastosowanie pochodnych teflonu do konstrukcji akustoelektronicznych nosów, II Konferencja Naukowa Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Soczewka K. Płocka, 13-15 Czerwca 2007, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, numer specjalny (2), Vol. LVI, Warszawa 2007, ISSN 0366-4988

2008

 

W języku angielskim:

 1. Kawalec A., Pasternak M.: A New High-Frequency Surface Acoustic Wave Sensor for Humidity Measurement, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Lawrence, Kansas, USA, September 2008, Volume 57, No 9, pp. 2019-2023, ISSN 0018-9456.

 2. Kawalec A.: The radiation efficiency of SAW periodic strips analysis at higher overtones based on the spectral theory, Springer,The European Physical Journal – Special Topics (EPJ-ST), New York, USA, 2008, Volume 154, February, pp. 117-122, ISSN 1951-6355.

 3. Kawalec A., Jasek K., Pasternak M.: Measurements results of SAW humidity sensor with nafion layer, Springer,The European Physical Journal – Special Topics (EPJ-ST), New York, USA, 2008, Volume 154, February, pp. 123-126, ISSN 1951-6355.

 4. Jasek K., Pasternak M.: High frequency SAW stabilized oscillators fpr chemical agents sensors, Springer,The European Physical Journal – Special Topics (EPJ-ST), New York, USA, 2008, Volume 154, February, pp. 97-102, ISSN 1951-6355.

 5. Jasek K., Pasternak M., Ganicz T., Stańczyk W.A.: Liquid crystal coating for SAW sensors, Springer,The European Physical Journal – Special Topics (EPJ-ST), New York, USA, 2008, Volume 154, February, pp. 103-106, ISSN 1951-6355.

 6. Pasternak M.: New approach to Rayleigh wave propagation in the elastic halfspace - viscoelastic layer interface, Acta Physica Polonica A, vol. 114, 2008.

W języku polskim:

 1. Kawalec A.: Zaawansowane technologie układów akustoelektronicznych, Elektronika, konstrukcje – technologie – zastosowania, Warszawa, Polska, 2008, XLIX, nr 11, str. 245-248.

 

2009

 

W języku angielskim:

 1. Kawalec A.: An analysis of a mutual capacitance of SAW periodic strips having different metallization ratio, ACTA PHYSICA POLONICA A, Volume 114, nr. 6A, pp. 139-142, 2008, ISSN 1898-794X.

 2. Leśnik C., Kawalec A.: Modification of a weighting function for NLFM radar signal designing, ACTA PHYSICA POLONICA A, Volume 114, nr. 6A, pp. 143-149, 2008, ISSN 1898-794X.

 3. Kawalec A., Ziółkowski C. Leśnik C., Pietrasiński J.: The Radar Ambiguity Function Application for the Frequency Modulated Signals Designing, ACTA PHYSICA POLONICA A, Volume 116, nr. 3, pp. 335-339, 2009, ISSN 1898-794X.

 4. Pasternak M.: An analytical solution of Rayleigh wave propagation problem on elastic Substrate with nonconductive viscoelastic layer, ACTA PHYSICA POLONICA A, Volume 116, nr. 3, pp. 371-374, 2009, ISSN 1898-794X.

 5. Leśnik C.: Nonlinear Frequency Modulated Signal Design, ACTA PHYSICA POLONICA A, Volume 116, nr 3, pp. 351-354, 2009, ISSN 1898-794X.

 6. Komorniczak W., Górski T., Kawalec A., Pietrasiński J.: Electronic instability compenstation for surveillance sensor set in miniature UAV, METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS, Volume XVI, nr 4, ISSN 0860-8229, 2009.

 7. Komorniczak W., Górski T., Kawalec A., Pietrasiński J.: Sensor Set Stabilization System for Miniature UAV,

  Proceedings of SPIE; Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2009; Proceedings of SPIE 0277-786X, vol. 7502, Ryszard R. Romaniuk and Krzysztof S.Kulpa – Editors, 25-31 May 2009, Wilga, POLAND.

 8. Kaczmarek P., Łapiński M., Silko D.: Synthetic range profiling in ground penetrating radar, Proceedings of SPIE; Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2009; Proceedings of SPIE 0277-786X, vol. 7502, Ryszard R. Romaniuk and Krzysztof S.Kulpa – Editors, 25-31 May 2009, Wilga, POLAND.

W języku polskim:

 1. Kawalec A., Leśnik C., Sołowicz J., Sędek E., Łuszczyk M.: "Wybrane problemy kompresji i syntezy sygnałów radarowych", Elektronika, nr 3, 2009, str. 76-83, ISSN 0033-2089.

 2. Kawalec A., Pietrasiński J., Witczak A.: Zaawansowane technologie radarowe w zastosowaniach wojskowych oraz cywilnych, Elektronika, nr 10, 2009, str. 106-109, ISSN 0033-2089.

 3. Pasternak M.: Zastosowanie teorii linii transmisyjnych do modelowania własności odbiciowych ośrodka geologicznego, Przegląd Elektrotechniczny, R85, nr 11, 2009, str. 139-141.

 

2010

 

W języku angielskim:

 1. Leśnik Cz., Kawalec A., Szugajew M.: The Numerical Synthesis of a Radar Signal Having Required Autocorrelation Function, Acta Physica Polonica A, Volume 118, nr 6, pp. 1193-1195, ISSN 1898-794X.

 2. Kawalec A., Kojdecki M., Wajszczyk B.: Determination of Electromagnetic Emitter Position from Passive Radar Bearings as Linear Least Squares Problem, Acta Physica Polonica A, Volume 118, nr 6, pp. 1170-1172, ISSN 1898-794X.

 3. Pasternak M.: Applicability of different oscillators topologies for high frequency SAW sensors construction, Acta Physica Polonica A, Volume 118, nr 6, pp. 1232-1234, ISSN 1898-794X.

W języku polskim:

 1. Pieniężny A., Kawalec A., Fornalik J.: Statystyki wyższych rzędów w identyfikacji sygnałów radarów Impulsowych, Elektronika, nr 9, 2010, str. 34-36, ISSN 0033-2089.

 2. Komorniczak W., Kawalec A., Zych C., Wrońska-Zych A.: Alternatywny system nawigacji oparty na przetwarzaniu zobrazowania oraz fuzji danych z czujników inercyjnych, Elektronika, nr 10, 2010, str. 61-63, ISSN 0033-2089.

 3. Kawalec A., Szugajew M., Serafin P.: Sonar z syntetyczną aperturą, Elektronika, nr 10, 2010, str. 64-66, ISSN 0033-2089.

 4. Pasternak M., Pietrasiński J., Silko D., Kaczmarek P.: Wpływ geometrii układu antenowego na wynik radarowego sondowania przypowierzchniowych warstw gruntu, Elektronika, nr 9, 2010, str. 90-92, ISSN 0033-2089.

2011

 

W języku angielskim:

 1. Jasek K., Miluski W., Pasternak M.: New approach to SAW gas sensors array response measurement, Acta Physica Polonica A, Warszawa, Polska, 2011, vol.120, no.4, pp. 639-641, ISSN 1898-794X.

 2. Lesnik C., Kawalec A., Szugajew M.: The numerical synthesis of a radar signal based on iterative method, Acta Physica Polonica A, Warszawa, Polska, 2011, vol.120, no.4, pp. 693-697, ISSN 1898-794X.

W języku polskim:

 1. Rutkowski A., Kawalec A.: System detekcji pasywnej obiektów ruchomych ukrytych za ścianą z wykorzystaniem sygnałów GSM, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), Warszawa, Polska, 2011, nr 10 str. 147-151, ISSN 0033-2097.

 2. Walenczykowska M., Kawalec A.: Analiza funkcji nieoznaczoności dla wybranych sygnałów w zastosowaniu do radarów pasywnych, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), Warszawa, Polska, 2011, nr 10 str. 174, ISSN 0033-2097.

 3. Kędzierawski R., Pasternak M.: Analiza stosowalności okien czasowych w dziedzinie częstotliwości do uproszczenia interpretacji zobrazowania GPR, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), Warszawa, Polska, 2011, nr 10 str. 84-87, ISSN 0033-2097.

 4. Rutkowski A., Kawalec A.: Koncepcja radaru pasywnego dla systemu obrony aktywnej obiektów, Elaktronika, 2011, nr 10, str. 57-58, ISSN 0033-2089.

 

 

 

REFERATY KONFERENCYJNE

1996

W języku angielskim:

 1. Brenner T.W., Goca J.W., Kuczerski T.R., Leśnik Cz.J., Pietrasiński J.F.: Selected problems of  target coordinates estimation in radar with phase - frequency antenna beam control and sequential detection, Sbornik referatu - Vedecka Konferencia s Medzinarodnou Ucastou, NOVE SMERY V SPRACOVANI SIGNALOV III, Slovenska Republika, Liptovsky Mikulas, Vojenska Akademia  Slovenskeho Narodneho Povstania,  29-31.05.1996, część I, str. 138-142.

 2. Leśnik Cz.J., Brenner T.W., Kocańda W.J., Pietrasiński J.F.: Matched  filtering of polyphase coded signal, Sbornik referatu -  Vedecka Konferencia s Medzinarodnou Ucastou, NOVE SMERY V SPRACOVANI SIGNALOV III , Slovenska Republika, Liptovsky Mikulas, Vojenska Akademia Slovenskeho Narodneho Povstania, 29-31.05.1996, część I, str. 143-147.

 3. Brenner T.W., Grzonkowski B.H., Goca J.W., Leśnik Cz.J., Pietrasiński J.F., Pikielny J.: Signal synthesis and signal processing problems in 3D radar with electronically controlled pencil beam, Sbornik konference RADAR`96, 19 zari 1996, Brno, Ceska Republika, str. 31-34.

W języku polskim:

 1. Leśnik Cz., Kocańda W., Pietrasiński J., Siwek A.: Optymalna filtracja wybranych sygnałów z wielowartościowym  fazowym ciągiem kodowym, Materiały VII-mej  Konferencji Naukowej pt. STEROWANIE I REGULACJA W RADIOLOKACJI I OBIEKTACH LATAJĄCYCH , Jelenia Góra, WOSR , 11-13.06.1996, tom I, str. 29-33.

 2. Brenner T.W., Goca J.W., Kuczerski T.R., Leśnik Cz.J., Pietrasiński J.F.: Metodyka badań symulacyjnych toru wykrywania i estymacji trzech współrzędnych obiektu w radarze z elektronicznym sterowaniem połóżeniem wiązki oraz detekcją sekwencyjną, Materiały VII-mej  Konferencji Naukowej pt. STEROWANIE I REGULACJA W RADIOLOKACJI I OBIEKTACH LATAJĄCYCH , Jelenia Góra, WOSR , 11-13.06.1996, tom I, str. 35-45.

 3. Łapiński M., Pietrasiński J.: Problemy ECCM , a wymagania na radar typu LPI, Materiały VII-mej  Konferencji Naukowej pt. STEROWANIE I REGULACJA W RADIOLOKACJI I OBIEKTACH LATAJĄCYCH , Jelenia Góra, WOSR , 11-13.06.1996, tom I, str. 159-164.

 4. Kuczerski T., Brenner T.: Wyniki badań symulacyjnych neuronowego modelu ekstraktora sygnału echa radarowego, Materiały VII-mej  Konferencji Naukowej pt. STEROWANIE I REGULACJA W RADIOLOKACJI I OBIEKTACH LATAJĄCYCH , Jelenia Góra, WOSR , 11-13.06.1996, tom I, str. 47-53.

 5. Paradowski L., Pietrasiński J.: Tendencje rozwoju współczesnych radarów naziemnych, Referat wygłoszony na XXVIII Konferencji Naukowo - Technicznej Radiolokacji, Waplewo, 16-18.10.1996.

 6. Pietrasiński J., Brenner T., Pikielny J.: Problemy badań symulacyjnych systemu przetwarzania sygnałów, Referat wygłoszony na XXVIII Konferencji Naukowo - Technicznej Radiolokacji, Waplewo, 16-18.10.1996.

1997

W języku angielskim:

 1. Brenner T.W., Goca J.W., Klembowski W.A., Kuczerski T.R., Leśnik Cz.j., Pietrasiński J.F.: Simulation of Sequential Detection for Two Dimensional Electronic Scanning, Proceedings of The International Conference, RADAR`97, United Kingdom, Edinburgh, 14-16 October, 1997, pp. 765-769.

 2. Leśnik Cz., Darłak J., Kocańda W.: Some Problems of Synthesis the Matched Filter for Signal with Polyphase Sequences Coded, Materiały XX Krajowej Konferencji nt. TEORIA OBWODÓW I UKŁADY ELEKTRONICZNE, Kołobrzeg, 21-23.10.1997, vol. 2 \ 2, str. 427-431.

W języku polskim:

 1. Brenner T, Goca J., Leśnik Cz., Kuczerski T., Pietrasiński J.: Algorytmy przetwarzania sygnałów, Referat wygłoszony na seminarium  Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji, Jurata, 23-26.01.1997.

 2. Paradowski L., Pietrasiński J.F., Brenner T.W.: Wybrane problemy współczesnej radiolokacji; wymagania i kierunki rozwoju, Referat inauguracyjny wygłoszony na VIII-mej Konferencji Naukowej nt. STEROWANIE I REGULACJA W RADIOLOKACJI I OBIEKTACH LATAJĄCYCH. Jelenia Góra, WOSR, 02-04.06.1997, tom I, str. 7-15.

 3. Domaszewicz J., Brenner T.W., Pietrasiński J.F., Jankowski R.: Nowoczesne metody implementacji algorytmów przetwarzania sygnałów radarowych z użyciem DSP, Materiały VIII-mej Konferencji Naukowej nt. STEROWANIE I REGULACJA W RADIOLOKACJI I OBIEKTACH LATAJĄCYCH. Jelenia Góra, WOSR, 02-04.06.1997, tom I, str. 61-71.

 4. Leśnik Cz.J., Kocańda W.J., Pietrasiński J.F.: Wybrane problemy sprzętowej realizacji filtrów dopasowanych do sygnałów z kodowaniem wewnątrzimpulsowym, Materiały VIII-mej Konferencji Naukowej nt. STEROWANIE I REGULACJA W RADIOLOKACJI I OBIEKTACH LATAJĄCYCH. Jelenia Góra, WOSR, 02-04.06.1997, tom I, str. 95-101.

 5. Pietrasiński J.F., Komorniczak W.: Ocena metod sztucznej inteligencji pod kątem zastosowania ich do sterowania parametrami radaru, Materiały VIII-mej Konferencji Naukowej nt. STEROWANIE I REGULACJA W RADIOLOKACJI I OBIEKTACH LATAJĄCYCH. Jelenia Góra, WOSR, 02-04.06.1997, tom I, str. 137-145.

 6. Łapiński M., Pietrasiński J.F.: Porównanie odporności wybranych klas sygnałów radarowych na rozpoznanie i zakłócanie. Materiały VIII-mej Konferencji Naukowej nt. STEROWANIE I REGULACJA W RADIOLOKACJI I OBIEKTACH LATAJĄCYCH. Jelenia Góra, WOSR, 02-04.06.1997, tom I, str. 205-213.

 7. Kuczerski T.R., Brenner T.W.: Optymalizacja architektury sieci neuronowego ekstraktora sygnału echa radarowego, Materiały VIII-mej Konferencji Naukowej nt. STEROWANIE I REGULACJA W RADIOLOKACJI I OBIEKTACH LATAJĄCYCH. Jelenia Góra, WOSR, 02-04.06.1997, tom I, str. 169-177.

 8. Darłak J., Modrzewski A.: Metodyka badań wybranych charakterystyk radaru z wykorzystaniem syntezera sygnałów, Materiały VIII-mej Konferencji Naukowej nt. STEROWANIE I REGULACJA W RADIOLOKACJI I OBIEKTACH LATAJĄCYCH. Jelenia Góra, WOSR, 02-04.06.1997, tom I, str. 179-189.

 9. Darłak J.: Możliwości wykorzystania syntezera AWG2021 jako źródła sygnałów radarowych, Materiały VIII-mej Konferencji Naukowej nt. STEROWANIE I REGULACJA W RADIOLOKACJI I OBIEKTACH LATAJĄCYCH. Jelenia Góra, WOSR, 02-04.06.1997, tom I, str. 191-195.

 10. Paradowski L., Pietrasiński J., Brenner T.: Istota oraz właściwości radaru wielofunkcyjnego, Referat wygłoszony na XXIX Konferencji Naukowo-Technicznej Radiolokacji, Pieczyska, 22-24.10.1997.

 11. Grzonkowski B., Małek J., Pikielny J., ( PIT ), Brenner T., Pietrasiński J. , ( WAT ): Stan prac nad urządzeniem BRDA “. Komunikat wygłoszony na XXIX Konferencji Naukowo-Technicznej Radiolokacji, Pieczyska, 22-24.10.1997.

 12. Paradowski L., Pietrasiński J., Brenner T.: Tendencje rozwoju współczesnych radarów, Raport techniczny przesłany do DRiW MON, Dowództwa WLOP oraz do KBN, grudzień 1997.

1998

W języku angielskim:

 1. Pikielny J., Pietrasiński J.F.: Multifunction radar resource management problems; A review, WORKSHOPS of MIKON’98, International Conference on Microwaves & Radar, Poland, Kraków,  19.05.1998, pp. 47-66.

 2. Pietrasiński J.F., Brenner T.W., Leśnik Cz.J.: Selected tendencies of modern radars and radar systems development, MIKON’98, International Conference on Microwaves & Radar, Poland, Kraków,  20-22.05.1998, Vol. I, pp. 133-137.

 3. Pietrasiński J.F., Komorniczak W.: Application of artificial intelligence in radar resource management, MIKON’98, International Conference on Microwaves & Radar, Poland, Kraków,  20-22.05.1998, Vol. I, pp. 138-142.

 4. Leśnik Cz.J., Brenner T.W., Kocańda W.J., Pietrasiński J.F.: Efficient matched filtering of signal with polyphase Frank coded sequences, MIKON’98, International Conference on Microwaves & Radar, Poland, Kraków,  20-22.05.1998, Vol. III, pp. 815-819.

 5. Kuczerski T.R., Brenner T.W., Pietrasiński J.F.: Linking of the elementary detections with using the neural network model in radar with two dimensional electronic scanning, MIKON’98, International Conference on Microwaves & Radar, Poland, Kraków, 20-22.05.1998, Vol. III, pp. 820-824.

 6. Darłak J., Jasiński E.: Integrated set instruments for transmission’s performance measurements in radar systems, MIKON’98, International Conference on Microwaves & Radar, Poland, Kraków, 20-22.05.1998, Vol. III, pp. 825-829.

 7. Goca J.: Sequential Radar Detection of Moving Targets in Clutter, Proceedings of the XXIst National Conference on CIRCUIT THEORY and ELECTRONIC NETWORKS, Poznań-Kiekrz, October 22-24, 1998, Vol 2, pp. 517-522.

 8. Kuczerski T.: Application of Neural Network to Radar Signals Matched Filtering, Proceedings of the XXIst National Conference on CIRCUIT THEORY and ELECTRONIC NETWORKS, Poznań-Kiekrz, October 22-24, 1998, Vol 2, pp. 625-630.

W języku polskim:

 1. Kocańda W., Pietrasiński J.: Wybrane problemy współczesnej radiolokacji, Referat wygłoszony na Konferencji Metodycznej Kierowniczej Kadry Wojsk Radiotechnicznych, Lidzbark Warmiński, 20-23.01.1998, str. 46-62.

 2. Grzonkowski B., Kantecki H., Oczkoś K., Pikielny J., Brenner T., Pietrasiński J., Kulpa K.: Model stacji Radiolokacyjnej z ESPW “, Materiały IX-ej Konferencji Naukowej nt. STEROWANIE I REGULACJA W RADIOLOKACJI I OBIEKTACH LATAJĄCYCH, Jelenia Góra, 16-18.06.1998, tom I, str. 15-27.

 3. Pietrasiński J.F., Brenner T.W., Komorniczak W., Pikielny J.: Istota oraz właściwości radaru wielofunkcyjnego, Materiały IX-ej Konferencji Naukowej nt. STEROWANIE I REGULACJA W RADIOLOKACJI I OBIEKTACH LATAJĄCYCH, Jelenia Góra, 16-18.06.1998, tom II, str. 5-12.

 4. Modrzewski A., Brenner T., Pietrasiński J.: Wstępne badania symulacyjne algorytmu określania jednoznacznej prędkości radialnej obiektu w strukturze przetwarzania typu MTD, Materiały IX-ej Konferencji Naukowej nt. STEROWANIE I REGULACJA W RADIOLOKACJI I OBIEKTACH LATAJĄCYCH. Jelenia Góra, 16-18.06.1998, tom II, str. 21-30.

 5. Pietrasiński J.F., Komorniczak W.: Zastosowanie systemu eksperckiego w układzie doboru parametrów sygnału sondującego. Materiały IX-ej Konferencji Naukowej nt. STEROWANIE I REGULACJA W RADIOLOKACJI I OBIEKTACH LATAJĄCYCH. Jelenia Góra, 16-18.06.1998, tom II, str. 41-51.

 6. Łapiński M., Kocańda W.J., Pietrasiński J.F.: Metody oceny odporności radaru na zakłócenia, Materiały IX-ej Konferencji Naukowej nt. STEROWANIE I REGULACJA W RADIOLOKACJI I OBIEKTACH LATAJĄCYCH. Jelenia Góra, 16-18.06.1998, tom II, str. 109-118.

 7. Chrzanowski M., Januszewski J., Kocańda W.J., Koselski M.: Probabilistyczna analiza niezawodności stacji radiolokacyjnych, Materiały IX-ej Konferencji Naukowej nt. STEROWANIE I REGULACJA W RADIOLOKACJI I OBIEKTACH LATAJĄCYCH. Jelenia Góra, 16-18.06.1998, tom I, str. 111-125.

 8. Mroczko F., Kocańda W.J.: Optymalizacja ilości rozwijanych źródeł pozornych w osłonie radaru, Materiały IX-ej Konferencji Naukowej nt. STEROWANIE I REGULACJA W RADIOLOKACJI I OBIEKTACH LATAJĄCYCH. Jelenia Góra, 16-18.06.1998, tom II, str. 61-69.

 9. Pietrasiński J., Brenner T.: Znaczenie radarów oraz kierunki ich rozwoju w aspekcie wymagań współczesnego pola walki, Referat wygłoszony na XXX Konferencji Naukowo-Technicznej Radiolokacji, Waplewo, 21-23.10.1998.

 10. Brenner T., Goca J., Kocańda W., Kuczerski T., Leśnik Cz., Pietrasiński J.: Problemy współczesnych radarów wojskowych oraz ich trendy rozwojowe, Materiały Konferencyjne, XXX-lecie Instytutu Radiolokacji, Warszawa ,WAT, 20 listopada 1998, Tom 1, str. 19-23.

 11. Leśnik Cz., Pietrasiński J.: Problemy filtracji dopasowanej  sygnałów radarowych z wielowartościową manipulacją fazy, Materiały Konferencyjne, XXX-lecie Instytutu Radiolokacji, Warszawa, WAT, 20 listopada 1998, Tom 2, str. 5-10.

 12. Brenner T., Goca J., Pietrasiński J.: Problemy sekwencyjnego wykrywania obiektów ruchomych na tle zakłóceń biernych, Materiały Konferencyjne ,XXX-lecie Instytutu Radiolokacji, Warszawa, WAT, 20 listopada 1998, Tom 2, str. 11-16.

 13. Brenner T., Goca J., Modrzewski A.: Problemy dokładnego pomiaru niejednoznacznej prędkości radialnej obiektu w strukturze typu MTD, Materiały Konferencyjne, XXX-lecie Instytutu Radiolokacji, Warszawa, WAT, 20 listopada 1998, Tom 2, str. 23-28.

 14. Brenner T., Kuczerski T.: Kojarzenie wykryć elementarnych w radarze z elektronicznie sterowaną wiązką realizowane z wykorzystaniem modelu sieci neuronowej, Materiały Konferencyjne, XXX-lecie Instytutu Radiolokacji, Warszawa, WAT, 20 listopada 1998, str. 17-22.

 15. Komorniczak W., Pietrasiński J.: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do sterowania zasobami radaru, Materiały Konferencyjne, XXX-lecie Instytutu Radiolokacji, Warszawa, WAT, 20 listopada 1998, Tom 2, str. 29-34.

 16. Darłak J., Jasiński E.: Zintegrowany zestaw do  pomiarów podzespołów odbiornika radarowego, Materiały Konferencyjne, XXX-lecie Instytutu Radiolokacji, Warszawa, WAT, 20 listopada 1998, Tom 2, str. 35-39.

2000

w języku angielskim:.

 1. Brenner T.W., Modrzewski A.P., Pietrasiński J.F., Rapacki T.: Problems of Improvement of Unambiguous Radial Velocity Measurement in Low PRF Radar, Proceedings of the IEEE 2000 International Radar Conference, Hilton Alexandria Mark Center, Alexandria, USA, May 7-12, 2000, pp. 140-145.

 2. Brenner T., Goca J., Klembowski W., Pietrasiński J., Rapacki T.: Researching of Selected Anti-Clutter and Anti-Interference Algorithms Using Recorded Radar Signals, MIKON’2000, XIII International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, Poland, Wrocław, 22-24.05.2000, Vol. I, pp. 123-126.

 3. Komorniczak W., Kuczerski T., Pietrasiński J.: The Priority Assignment for Detected Targets in Multi-Function Radar, MIKON’2000, XIII International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, Poland, Wrocław, 22-24.05.2000, Vol. I, pp. 244-247.

 4. Brenner T., Goca J., Modrzewski A., Pietrasiński J.: Researching of Multidimensional Coordinates Estimation of an Object in a Radar with Two Dimensional Electronic Scanning with Using Real Echo-Signals, MIKON’2000, XIII International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, Poland, Wrocław, 22-24.05.2000, Vol. II, pp. 634-637.

 5. Leśnik Cz., Brenner T., Kocańda W., Pietrasiński J.: Research of STC Influence on Radar Signal Compression Quality, MIKON’2000, XIII International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, Poland, Wrocław, 22-24.05.2000, Vol. II, pp. 638-640.

 6. Kuczerski T., Tomczyk M.: Fuzzy Algorithm for Multidimensional Clustering and Elementary Detections Estimation, MIKON’2000, XIII International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, Poland, Wrocław, 22-24.05.2000, Vol. II, pp. 665-668.

W języku polskim:

 1. Kocańda W., Pietrasiński J., Rapacki T.: Najnowsze rozwiązania techniczne oraz kierunki rozwoju radarów, Odprawa Szkoleniowo-Metodyczna Kierowniczej Kadry Wojsk Radiotechnicznych. Jelenia Góra, 15-17.02.2000.

 2. Pikielny J., Brenner T., „Wyniki prac zespołu algorytmicznego” Materiały robocze z narady nt. PROTOTYP  STACJI  TRC-20, STAN PRAC NAD URZĄDZENIEM TRC20,  I ORGANIZACJA PRAC W 2000 r., Jurata, 21-22.01.2000.

 3. Pietrasiński J.: Problemy i tendencje rozwojowe współczesnej radiolokacji, Szkolenie Kierowniczej Kadry WRt WLOP w grupie Głównego Inżyniera. Poznań, 11-12.04.2000.

 4. Kocańda W., Tołkacz M.: Charakterystyka współczesnych pokryć maskujących wykorzystywanych w radiolokacji Materiały XI Konferencji Naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom I, str. 53-61.

 5. Mroczko F., Kocańda W., Koselski M., Januszewicz J.: Koncepcja wykorzystania jednolitego układu współrzędnych w systemie radiolokacyjnym, Materiały XI Konferencji Naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom I, str. 115-124.

 6. Wnuk M., Kołosowski W., Kocańda W., Dufrene R., Lisowski J.: Antena mikropaskowa z charakterystką promieniowania typu V, Materiały XI Konferencji Naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom I, str. 137-146.

 7. Komorniczak W., Kuczerski T., Pietrasiński J.: Zastosowanie kaskadowej sieci neuronoweji do projektowania struktury układu określania priorytetu wykrytego obiektu, Materiały XI Konferencji Naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom I, str. 175-184.

 8. Kocańda W., Chrzanowski M., Golec W., Szargawiński A., Wiśniewski A.: Analiza gotowości technicznej sprzętu radiolokacyjnego, Materiały XI Konferencji Naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom II, str. 7-14.

 9. Mroczko F., Kocańda W.: Wpływ stopnia odtworzenia cech demaskujących źródeł pozornych na prawdopodobieństwo rozpoznania radaru, Materiały XI Konferencji Naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom II, str. 73-77.

 10. Mroczko F., Kocańda W., Januszewicz J., Koselski M.: Implementacja dyskretnego odwzorowania przestrzeni radiolokacyjnej, Materiały XI Konferencji Naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom II, str. 87-92.

 11. Brenner T., Modrzewski A.: Poprawa jakości pracy algorytmu pomiaru jednoznacznej prędkości radialnej w radarze impulsowo dopplerowskim, Materiały XI Konferencji Naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom II, str. 143-152.

 12. Pikielny J., Goca J.: Zastosowanie transformacji logarytmicznej w radiolokacji, Materiały XI Konferencji Naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom II, str. 153-164.

 13. Mroczko F., Kocańda W., Koselski M., Januszewicz J.: Transformacja współrzędnych obiektów powietrznych do układu jednolitego, Materiały XI Konferencji Naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom III, str. 41-50.

 14. Szaraniec S., Komorniczak W.: Symulacyjny model systemu zarządzania zasobami radaru wielofunkcyjnego, Materiały XI Konferencji Naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom III, str. 211-218.

 15. Bękarciak D., Topiłko W.: Koncepcja rozwiązania bloku sygnału wzbudzającego radaru pracującego w pasmie „C”, Materiały XI Konferencji Naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom III, str. 239-248.

 16. Leśnik Cz., Siwek A., Wajszczyk B.: Analiza współczesnych rozwiązań zespołów filtracji dopasowanej radarowych sygnałów złożonych, Materiały XI Konferencji Naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom IV, str. 75-84.

 17. Serafin P., Goca J.: Eliminacja zakłóceń skorelowanych w radarze pokładowym za pomocą dwuwymiarowej filtracji dopplerowskiej, Materiały XI Konferencji Naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom IV, str. 155-162.

 18. Kuczerski T.: Wielowymiarowa estymacja rozmytego środka grupy wykryć elementarnych, Materiały XI Konferencji Naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom IV, str. 191-200.

 19. Goca J., Leśnik Cz., Kocańda W.: Model symulacyjny złożonego sygnału echa radaru koherentnego, Materiały XI Konferencji Naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom IV, str. 341.

 20. Goca J.: Właściwości systemu MTD w warunkach występowania niegaussowskich zakłóceń biernych, Materiały XI Konferencji N aukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom IV, str. 341.

 21. Brenner T., Goca J., Kuczerski T., Pietrasiński J.: Wybrane wyniki badań symulacyjnych algorytmów estymacji w strukturze przetwarzania typu MTD radaru z dwuwymiarowym ESPW, Materiały XI konferencji naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom 1, str. 131-144.

 22. Pikielny J., Goca J.: Zastosowanie transformacji logarytmicznej w radiolokacji, Materiały XI konferencji naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom 1, str. 131-144.

 23. Bękarciak D., Topiłko W.: Koncepcja rozwiązania bloku sygnału wzbudzającego, radaru pracującego w paśmie „C”, Materiały XI konferencji naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom 1, str. 131-144.

 24. Goca J.: Właściwości systemu MTD w warunkach występowania niegaussowskich zakłóceń biernych, Materiały XI konferencji naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom 1, str. 131-144.

 25. Komorniczak W., Kuczerski T., Pietrasiński J.: Zastosowanie algorytmu kaskadowej korelacji do projektowania struktury układu określania priorytetu wykrytego obiektu, Materiały XI konferencji naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom 1, str. 131-144.

 26. Kuczerski T.: Estymacja rozmytego środka grupy wykryć elementarnych, Materiały XI konferencji naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom 1, str. 131-144.

 27. Goca J., Leśnik Cz., Kocańda W.: Model symulacyjny złożonego sygnału echa radaru koherentnego, Materiały XI konferencji naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom 1, str. 131-144.

 28. Brenner T., Modrzewski A.: Poprawa jakości pracy algorytmu pomiaru jednoznacznej prędkości radialnej w radarze impuslowo-dopplerowskim, Materiały XI konferencji naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom 1, str. 131-144.

 29. Brenner T., Leśnik Cz., Pietrasiński J., Rapacki T.: Ocena wpływu niestabilności fazowych nadajnika na jakość pracy toru koherentnego przetwarzania sygnału radarowego, Materiały XI konferencji naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom 1, str. 131-144.

 30. Serafin P., Goca J.: Zastosowanie dwuwymiarowej filtracji dopplerowskiej do eliminacji zakłóceń skorelowanych w radarze pokładowym, Materiały XI konferencji naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom 1, str. 131-144.

 31. Leśnik Cz., Siwek A., Wajszczyk B.: Analiza współczesnych rozwiązań zespołów filtracji dopasowanej radarowych sygnałów złożonych, Materiały XI konferencji naukowej nt.: „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”. Jelenia Góra, 14-16 czerwca 2000 r., tom 1, str. 131-144.

2002

W języku angielskim:

 1. Komorniczak W., Pietrasiński J., Solaiman B.: Data Fusion Approach to the Threat Assessment for the Radar Resources Management, Proceedings of SPIE International Conference on Sensor Fusion: Architectures, Algorithms and Applications VI. April 03-05 2002, Orlando, USA, Vol. 4731, pp. 196-203.

 2. Komorniczak W., Pietrasiński J., Solaiman B.: The Data Fusion Approach to the Priority Assignment in the Multifunction Radar, Proceedings of XIV International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications-MIKON 2002, Gdańsk, Poland, May 20-22, 2002, pp. 647-650.

 3. Brenner T., Goca J., Komorniczak W., Leśnik Cz., Modrzewski A., Pietrasiński J.: Simulation Models of TBM’s Echo and it’s Signal Processing Algorithms, Proceedings of XIV International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications-MIKON 2002, Gdańsk, Poland, May 20-22, 2002, pp. 768-772.

 4. Brenner T., Goca J., Komorniczak W., Leśnik Cz., Modrzewski A., Pietrasiński J.: Selected Simulation Research Results of TBM Trajectory Detection, Proceedings of XIV International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications-MIKON 2002, Gdańsk, Poland, May 20-22, 2002, pp. 773-777.

 5. Brenner T., Goca J., Komorniczak W., Leśnik Cz., Modrzewski A., Pietrasiński J.: Simulation Modelling and Research of TBM Trajectory Detection, Proceedings of International Conference RADAR – 2002, Edinburgh, UK, October 15-17, 2002, Conference Publication No 490, pp. 138-142.

W języku polskim:

 1. Leśnik Cz., Pietrasiński J., Rapacki T.: Cyfrowa synteza i kompresja sygnału radarowego; możliwości realizacji technicznej, Referat wygłoszony na XXXIV Konferencji Naukowo – Technicznej Radiolokacji nt. MOŻLIWOŚCI ORAZ KIERUNKI OPRACOWAŃ I PRODUKCJI POLSKIEJ RADIOLOKACJI. Pieczyska, 23-25.10.2002.

 2. Kawalec A., Leśnik Cz., Pietrasiński J.: Współczesne technologie przetwarzania sygnałów złożonych bazujących na podzespołach z akustyczną falą powierzchniową, Referat przedstawiony na V Konferencji Naukowo – Technicznej nt. SYSTEMY ROZPOZNANIA I WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ. Warszawa, 18-19.11.2002. Materiały wydano na CD.

2003

W języku angielskim:

 1. Kawalec A.: Real-Time Complex Signal Processing in a SAW broad-band Convolver, Proceedings of RADAR’2003, 03-05.09.2003; Hilton Adelaide, SOUTH AUSTRALIA.

 2. Kawalec A.M.,. Leśnik Cz.J., Pietrasiński J.F., Rapacki T.: Extending the impulse response of a SAW dispersive delay line, Proceedings of International Radar Symposium IRS’2003; 30.09-02.10.2003, Dresden GERMANY; pp. 783 – 787.

 3. Komorniczak W., Pietrasiński J.: Data Fusion Techniques for Radar Resources Management, Sympozjum SET Panel, RTO, NATO, Budapeszt, Węgry, 15-17 październik 2003.

W języku polskim:

 1. Czarnecki W., Kawalec A., Pietrasiński J.: Tendencje rozwoju technik SAR,  Konferencja Naukowo – Techniczna Radiolokacji, Spała, 27-29.10.2003.

2004

W języku angielskim:

 1. Danicki E., Kawalec A., Pietrasiński J.: On geometry of the acoustic sniper localization. Sympozjum SET-079 SET Panel, RTO, NATO, WŁOCHY, La Spezia/Lerici 26-28.04.2004.

 2. Kawalec A., Owczarek R.: Specific emitter identification using intrapulse data. Euraopean Microwave Week, EURAD, HOLANDIA, Amsterdam, 11-15.10.2004.

 3. Kawalec A.: Physical sensors based on the SAW oscillator. 33 th Winter School on Molecular and Quantum Acoustic, Szczyrk, 09-13.02.2004, s. 24.

 4. Czarnecki W., Kawalec A., Pietrasiński J.: Segmentation of Radar Images by 3-Dimensional Processing. International Radar Symposium, IRS’2004, Warszawa, 19-21.05.2004 s. 377.

 5. Kawalec A., Pieniężny A.: Signal Analysis by the use of Saw Dispersive Delay Lines. International Radar Symposium, IRS’2004, Warszawa, 19-21.05.2004, s. 431.

 6. Kawalec A., Pietrasiński J.: The investigation of DDL at fundamental and higher bands, MIKON 2004, Warszawa, 17-21.05.2004, ISBN: 83-906662-3-5, s. 547.

 7. Kawalec A., Owczarek R.: Radar emitter recognition using intrapulse data, MIKON 2004, Warszawa, 17-21.05.2004, ISBN: 83-906662-3-5, s. 435.

 8. Czarnecki W, Darłak J.: Analysis of 2-D correlation properties of sea surface backscattered signal. Proc. of XV International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, MIKON’2004, Warszawa, 17-19 May 2004, pp. 555-558.

 9. Pająk Ł., Komorniczak W., Lecornu L.: Fuzzy Logic Controller with Rule Base Learning in Multifunctional Radar Resources Management. International Radar Symposium IRS 2004, Warsaw, Poland, 19-21May 2004. Materiały na CD-ROM.

 10. Czarnecki W.: Ground Target Signal Simulation by  Real Signal Data Modification. Proc. of Target Identification and Recognition Using RF Systems, Sympozjum Panelu SET/RTO/NATO, Oslo, 11-13 October, 2004.

W języku polskim:

 1. Leśnik Cz., Kawalec A., Pietrasiński J., Rapacki T.: Wybrane aspekty realizacji radaru programowego. XXXVI Konferencja Naukowo-Techniczna Radiolokacji, Spała 25-27.10.2004.

 2. Czarnecki W., Kawalec A., Pietrasiński J.: Możliwości wykorzystania radaru w obserwacjach środowiska. V Ogólnopolska Szkoła nt. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska, Paszkówka, 23-26.05.2004.

 3. Gałecki A.: Nieokreśloność informacyjna, a ryzyko podejmowania decyzji. Konferencja naukowa nt.: Funkcjonowanie dowódcy w siłach powietrznych – uwarunkowania i wymagania, AON, Warszawa, 29.04.2004, s. 61-68.

2005

W języku angielskim:

 1. Czarnecki W., Kawalec A., Pietrasiński J.: Spatio-temporal or tempo-spatial processing of radar signal, which one is better ?. International Radar Symposium, Berlin, Niemcy, 06.09-08.09.2005, str. 855-859.

 2. Czarnecki W., Kawalec A., Kowalewski M.: A simulation study of a non-coherent radar signal processing for oil slick detection. IEEE Oceans'05 Europe Conference, Brest, Francja, 20.03-23.03.2005.

W języku polskim:

 1. Piwowarczyk K., Gurzyński C.: Zastosowanie radarów we współczesnej motoryzacji, IX Międzynarodowe Sympozjum Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu POJAZDY 2005, Rynia 22.06-24.06.2005, tom 2, str. 597-604.

 2. Kawalec A., Rapacki T., Wnuczek St., Owczarek R., Dudczyk J.: Rozpoznawanie źródeł emisji o śladowo dystynktywnych cechach pierwotnych sygnału, Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Soczewka 21.09-23.09.2005, str. 45-45.

 3. Kawalec A., Komorniczak W., Pietrasiński J.: Wybrane metody fuzji danych w zarządzaniu zasobami radaru wielofunkcyjnego, Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Soczewka 21.09-23.09.2005, str. 43-43.

 4. Kawalec A., Wajszczyk B.: Analiza nowego algorytmu dla estymacji pozycji źródeł emisji w przestrzeni trójwymiarowej, Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Soczewka 21.09-23.09.2005, str. 46-46.

 5. Kawalec A., Pieniężny A., Sztemberg M.: Optymalizacja sieci neuronowej dla potrzeb rozpoznawania sygnałów radarowych,  Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Soczewka 21.09-23.09.2005, str. 44-44.

 6. Kawalec A.: Zaawansowane technologie przetwarzania sygnałów bazujące na podzespołach akustoelektronicznych, Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Soczewka 21.09-23.09.2005, str. 42-42.

 7. Kawalec A., Wajszczyk B.: Wybrane aspekty badań wpływu procesu dyskretyzacji na parametry sygnału radarowego po kompresji, Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Soczewka 21.09-23.09.2005, str. 47-47.

 8. Leśnik Cz., Kawalec A., Pietrasiński J.: Wybrane aspekty badań wpływu procesu dyskretyzacji na parametry sygnału radarowego po kompresji, Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Soczewka 21.09-23.09.2005, str. 58-58.

 9. Karczewski J., Łapiński M.: Radar do penetracji gruntu, Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne. Soczewka 21.09-23.09.2005, str. 41-41.

 10. Gałecki A.; Zastosowanie heurystyki w rozpoznawaniu obiektów powietrznych, Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Soczewka 21.09-23.09.2005, str. 26-26.

 11. Darłak J., Czopik G.: Metodyka badań charakterystyk wykrywania niejednorodności powierzchni morza w RSM,  Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Soczewka 21.09-23.09.2005, str. 21-21.

 12. Siwek A., Darłak J., Gralewicz K.: Podsystem DSP w radarowym systemie monitoringu, Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Soczewka 21.09-23.09.2005, str. 84-84.

 13. Piwowarczyk K., Gurzyński C.: Radar w technice samochodowej, Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Soczewka 21.09-23.09.2005, str. 74-74.

 14. Kowalewski M.: Zastosowanie algorytmów przetwarzania obrazów do automatycznego rozpoznawania celów, Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Soczewka 21.09-23.09.2005, str. 52-52.

 15. Górski T.: Zastosowanie algorytmów przetwarzania obrazów do suboptymalnego adaptacyjnego przetwarzania przestrzenno-czasowego, Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Soczewka 21.09-23.09.2005, str. 29.

2006

W języku angielskim:

 1. Kawalec A., Komorniczak W., Pietrasiński J., Czarnecki W.: The data fusion techniques for tasks ranking in multifunction radar, 16-th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications MIKON 2006, Kraków, Poland, 22-24.05.2006, vol. I, pp. 195-198.

 2. Górski T., Jean-Marc Le Caillec, Laurent Lecornu, Kawalec A., Czarnecki W., Pietrasiński J., Basel Solaiman.: Space – time adaptive processing analysis for the moving target on the sea surface indication purpose, 16-th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications MIKON 2006, Kraków, Poland, 22-24.05.2006, vol. I, pp. 199-202.

 3. Kawalec A., Rapacki T., Wnuczek R.S., Dudczyk J., Owczarek R..: Mixed method based on intrapulse data and radiated emission to emitter sources recognition, 16-th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications MIKON 2006, Kraków, Poland, 22-24.05.2006, vol. II, pp. 487-490.

 4. Wnuk M., Kawalec A., Dudczyk J., Owczarek R.: The method of regression analysis approach to the specific emitter identification, 16-th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications MIKON 2006, Kraków, Poland, 22-24.05.2006, vol. II, pp. 491-494.

 5. Kawalec A., Pasternak M.: Microwave SAW Humidity Sensor, 16-th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications MIKON 2006, Kraków, Poland, 22-24.05.2006, vol. II, pp. 662-664.

 6. Kawalec A., Owczarek R., Dudczyk J..: Karhunen-Loeve transformation in radar signal features processing, 16-th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications MIKON 2006, Kraków, Poland, 22-24.05.2006, vol. III, pp.1168-1171.

 7. Kawalec A., Kojdecki M., Wajszczyk B.: Regularised iterativa estimation of emiter position for passive localisation systems, 16-th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications MIKON 2006, Kraków, Poland, 22-24.05.2006, vol. III, pp.1172-1175.

 8. Kawalec A., Kojdecki M., Wajszczyk B.: Non-iterative algorithm for determining emiter position In there-dimensional space, 16-th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications MIKON 2006, Kraków, Poland, 22-24.05.2006, vol. III, pp.1176-1178.

 9. Kawalec A., Komorniczak W., Leśnik Cz., Pietrasiński J.: Discretization process impact on compressed LFM signal parameters, 16-th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications MIKON 2006, Kraków, Poland, 22-24.05.2006, vol. III, pp.1184-1187.

 10. Kawalec A., Komorniczak W.,  Pietrasiński J., Czarnecki W.: Evaluation of low – cost micro UAV platform for sensor suite, International Radar Symposium IRS 2006, Kraków, Poland, 24-26.05.2006, pp. 605-608.

 11. Kawalec A.: An advanced SAW signal processing in radar and passive identification applications, 35 Winter school on Wave and Quantum Acoustics, Ustroń, Poland, 27.02.-03.03.2006, p. 42.

 12. Pasternak M., Jasek K.: UHF oscillators for SAW chemical compounds sensors, 35 Winter school on Wave and Quantum Acoustics, Ustroń, Poland, 27.02.-03.03.2006, p. 51.

 13. Kawalec A., Pietrasiński J., Danicki E.: Selected problems of sniper acoustic localization, SET Panel Symposium SET-107/RSY-20/MSE on “Battlefield acoustic sensing for ISR applications, Amsterdam, The Netherlands, 09-10 October 2006.

 14. Kaczmarek P., opiekun naukowy Rutkowski A.: Computer Simulator of a Microwave Phase Discriminator, VII Międzynarodowa Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki, SECON’2006, WAT, Warsaw, Poland, 08-09.11.2006

 15. Gurzyński C., Piwowarczyk K.: The use of radars in the present motorization, VII Międzynarodowa Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki, SECON’2006, WAT, Warsaw, Poland, 08-09.11.2006

 16. Thomas N. (1), Mariette V. (1), Lennon M. (1), Le Caillec J.M. (2), Górski T. (3): Real time mapping of clutter and environmental parameters with HF coastal radar for estimation and possible improvement of further target detection performances, EPNAV 2006, 7th and 8th of December 2006 in EDA's (European Defence Agency) premises in Brussels.

  (1) SAS ActiMar, 24 Quai de la Douane, F-29200 Brest, France

  (2) GET/ENST-Bretagne, CNRS UMR 2872 TAMCIC, Team TIME, F-29200 Brest, France

  (3) Military University of Technology, Warsaw, Poland

   

W języku polskim:

 1. Gałecki A.: Wielospektralny system rozpoznania przestrzeni powietrznej, VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy rozpoznania i walki elektronicznej”, Soczewka, Polska, 20-22.06.2006, str. 24.

 2. Gałecki A.: Zastosowanie systemów ekspertowych w procesie identyfikacji obrazu informacji o sytuacji powietrznej, VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy rozpoznania i walki elektronicznej”, Soczewka, Polska, 20-22.06.2006, str. 25.

 3. Górski T., Kawalec A., Czarnecki W.: Analiza możliwości zastosowania przetwarzania przestrzenno-czasowego do wykrywania poruszających się celów na powierzchni morza, VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy rozpoznania i walki elektronicznej”, Soczewka, Polska, 20-22.06.2006, str. 26.

 4. Kawalec A., Czopik G.: Analiza jednoznaczności wyznaczania pozycji emiterów w pasywnych systemach rozpoznania radioelektronicznego bazujących na metodzie TDOA, VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy rozpoznania i walki elektronicznej”, Soczewka, Polska, 20-22.06.2006, str. 33.

 5. Kawalec A., Czopik G.: Analiza pasywnych systemów lokalizacji źródeł emisji elektromagnetycznych, VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy rozpoznania i walki elektronicznej”, Soczewka, Polska, 20-22.06.2006, str. 34.

 6. Kawalec A., Owczarek R., Rapacki T., Wnuczek S.: Synteza informacji z rozpoznania elektronicznego dla potrzeb narodowych baz danych, VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy rozpoznania i walki elektronicznej”, Soczewka, Polska, 20-22.06.2006, str. 35.

 7. Matuszewski J., Kawalec A.: Baza danych i baza wiedzy w systemie rozpoznania elektronicznego, VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy rozpoznania i walki elektronicznej”, Soczewka, Polska, 20-22.06.2006, str. 48.

 8. Pasternak M.: Stabilne źródła wielkich częstotliwości dla systemów rozpoznania i walki elektronicznej, VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy rozpoznania i walki elektronicznej”, Soczewka, Polska, 20-22.06.2006, str. 54.

 9. Kawalec A., Matuszewski J., Komorniczak W., Rutkowski A.: Kierunki rozwoju systemów rozpoznania radioelektronicznego, XXXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna Radiolokacji, Serock, Polska, 23-24.10.2006.

2007

W języku angielskim:

 1. Górski Tomasz (ab), Kawalec Adam (a), Czarnecki Witold (a), Jean-Marc Le Caillec(b), Laurent Lecornu(b):

  Two Dirac-Deltas Detector Analysis for Target Detection in Non-Gaussian Sea Clutter, Signal Processing Symposium, 24-26 May 2007 Jachranka, Poland

  (a)Institute of Radioelectronics, Military University of Technology

  ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, Poland

  (b)Le département Image et Traitement de l’Information, GET- École Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne

  Technopôle Brest-Iroise - CS 83818 - 29238 Brest Cedex 3, France

 2. Kaczmarek Paweł: Computer aided designing of microwave frequency discriminator, Signal Processing Symposium, Jachranka Village, May 24-26, 2007.

 3. Górski Tomasz, Jean-Marc Le Caillec, Kawalec Adam, Czarnecki Witold, Marc Lennon, Nicolas Thomas: Target Detection Using HF Radar Data, Oceans '07 IEEE Aberdeen, Aberdeen, Scotland, 18-21 June 2007

 4. Górski T., Le Caillec J.M., Kawalec A., Czarnecki W.: Space - Time Adaptive Processing in the presence of Non - Gaussian Sea Clutter, The IET RADAR'2007; International Conference on Radar Systems, 15-18 October, 2007, Edinburgh, UK

 5. Górski T. (a), Kawalec A. (a), Czarnecki W. (a), Le Caillec J.M. (b), Lecornu L. (b): Two Dirac-Deltas Detector as an Improved Space-Time Adaptive Processing in the Presence of Non-Gaussian Sea Clutter, International Radar Symposium IRS 2007, Cologne, Germany, 05-07 september 2007.

  (a) Military University of Technology, Poland

  (b) GET-Ecole National Superieure des Telecommunications de Bretagne, France

 6. Górski T. (ab), Kawalec A. (a), Czarnecki W. (a), Le Caillec J.M. (b), Lecornu L. (b): Application of STAP Technique to FMCW Systems, European Radar Conference EURAD 2007, Munich, Germany, 10-12 October 2007.

  (a) Military University of Technology, Poland

  (b) GET-Ecole National Superieure des Telecommunications de Bretagne, France

 7. Czarnecki W., Blacknell D., Kawalec A., Pietrasiński J.: Modelling and simulation of SAR signals, IRS'2007; International Radar Symposium, Cologne, Germany, 05-07.09.2007, pp. 599-603.

 8. Kawalec A., Pasternak M., Jasek K.: Nafion SAW sensor for humidity measurements, 36th Winter School on Wave and Quantum Acoustic 2007.

 9. Pasternak M., Rafa J.: Analytical model of SAW gas sensor with viscoelastic layer, International Conference on Sensor Technologies and Applications 2007, publ. w IEEE Computer Sciences.

   

   

W języku polskim:

 1. Górski T., Kawalec A., Czarnecki W.: Zastosowanie zmodyfikowanego przetwarzania przestrzenno-czasowego do wykrywania obiektów morskich, II Konferencja Naukowa Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Soczewka K. Płocka, 13-15 Czerwca 2007, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, numer specjalny (2), Vol. LVI, Warszawa 2007, ISSN 0366-4988

 2. Jasek K., Kawalec A., Pasternak M.: Zastosowanie pochodnych teflonu do konstrukcji akustoelektronicznych nosów, II Konferencja Naukowa Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Soczewka K. Płocka, 13-15 Czerwca 2007, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, numer specjalny (2), Vol. LVI, Warszawa 2007, ISSN 0366-4988

 3. Karczewski J., Piwowarczyk K., Gurzyński C., Orzechowski T.: Radarowy miernik szybkości RAPID 2Ka. Projekt sprzężenia z cyfrowym aparatem fotograficznym, cz. I, II Konferencja Naukowa Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Soczewka K. Płocka, 13-15 Czerwca 2007, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, numer specjalny (2), Vol. LVI, Warszawa 2007, ISSN 0366-4988

 4. Łapiński M., Silko D.: Analiza możliwości zastosowania georadaru w wykrywaczach min, II Konferencja Naukowa Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Soczewka K. Płocka, 13-15 Czerwca 2007, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, numer specjalny (2), Vol. LVI, Warszawa 2007, ISSN 0366-4988

 5. Pasternak M., Jasek J.: Zastosowanie polisiloksanów z grupami CN jako warstw chemoczułych w czujnikach gazów z AFP, II Konferencja Naukowa Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Soczewka K. Płocka, 13-15 Czerwca 2007, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, numer specjalny (2), Vol. LVI, Warszawa 2007, ISSN 0366-4988

 6. Pasternak M., Jasek K.: Wybrane problemy konstrukcji głowic wieloczujnikowych jako bazy dla akustoelektronicznego nosa, II Konferencja Naukowa Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Soczewka K. Płocka, 13-15 Czerwca 2007.

 

2008

W języku angielskim:

 1. Kawalec A., Górski T., Fabrizio G., Caillec J.L., Thomas N.: Practical Problems with Covariance Matrix Estimation for Adaptive MTI and Space-Time Adaptive Processing for Target Detection in HF Surface Wave Radars, International Radar Symposium IRS 2008, Wrocław, Poland, 21-23 May 2008, pp. 57-60.

 2. Krenc K., Kawalec A.: An evaluation of the attribute information for the purpose of DSmT fusion in C&C systems, Fusion 2008, Cologne, Germany, 30.06-03.07.2008, pp. 1418-1425.

 3. Kawalec A., Komorniczak W., Pietrasiński J.: The Instability Measurements for the Unmanned Aerial Platform as a Radar Carrier, International Radar Symposium IRS 2008, Wrocław, Poland, 21-23 May 2008, pp. 71-74.

 4. Dudczyk J., Wnuk M., Kawalec A.: Applying the Neural Networks to Formation of Radiation Pattern of Microstrip, International Radar Symposium IRS 2008, Wrocław, Poland, 21-23 May 2008, pp. 99-102.

 5. Kawalec A., Serafin P.: A Multichannel Receiver Application for Platform Motion Compensation in Synthetic Aperture Radar, International Radar Symposium IRS 2008, Wrocław, Poland, 21-23 May 2008, pp. 183-186.

 6. Kawalec A., Mielnik P.: Code and Carrier Divergence Technique to Detect Ionosphere Anomalies, International Radar Symposium IRS 2008, Wrocław, Poland, 21-23 May 2008, pp. 263-266, ISBN 978-83-7207-757-8.

 7. Dudczyk J., Kawalec A., Owczarek R.: Applying the Distance and Similarity Functions to Radar Signals Identification, International Radar Symposium IRS 2008, Wrocław, Poland, 21-23 May 2008, pp. 281-284.

 8. Kawalec A., Kojdecki M., Wajszczyk B.: Least-squares Algorithm for Determining Emitter Position from Passive Radar Bearings, International Radar Symposium IRS 2008, Wrocław, Poland, 21-23 May 2008, pp. 357-360, ISBN 978-83-7207-757-8.

 9. Kawalec A., Antonyuk V., Lobur M., Prudius I., Nichoga V.: TDOA Passive System for Radio Monitoring of Targets, International Radar Symposium IRS 2008, Wrocław, Poland, 21-23 May 2008, pp. 361-364.

 10. Pasternak M.: Saw Stabilised Tunable Microwave Oscillator, XVII International Conference of Microwaves, Radar and Wireless Communications, MIKON 2008, Wrocław, Poland, 19-21 May 2008, pp. 235-237.

 11. Łapiński M., Kaczmarek P.: Multilayer Time Domain Transmission Line Model, XVII International Conference of Microwaves, Radar and Wireless Communications, MIKON 2008, Wrocław, Poland, 19-21 May 2008, pp. 238-240.

 12. Dudczyk J., Kawalec A., Owczarek R.: An Application of Iterated Function System Attractor for Specific Radar Source Identification, XVII International Conference of Microwaves, Radar and Wireless Communications, MIKON 2008, Wrocław, Poland, 19-21 May 2008, pp. 256-259.

 13. Czopik G., Kawalec A.: A Hybrid AOA-TDOA Signal Source Localization Algorithm, XVII International Conference of Microwaves, Radar and Wireless Communications, MIKON 2008, Wrocław, Poland, 19-21 May 2008, pp. 501-504, ISBN 83-906662-7-8.

 14. Górski T., Fabrizio G., Caillec J.M., Kawalec A., Thomas N.: Effect of Integration Time on Detection Performance of MTI and STAP Algorithms in HF Radar, International Conference on Radar Proceedings, Adelaide, Australia, 02-05 September 2008.

 15. Pasternak M., Pietrasiński J.: Quasi-Loop Antenna for SAW RFID Device, Microwaves Radar and Remote Sensing Symposium MRRS 2008, Kijów, Ukraine, 22-24 September 2008, pp. 201-203, ISBN: 978-1-4244-2689-8.

 16. Kawalec A., Pieniężny A.: Some Results of Radar Signal Processing in Time Microscale, 9th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science TCSET’2008, Lviv-Slawsko, Ukraine, 19-23.02.2008, pp. 5-8, ISBN 978-966-553-678-9.

 17. Matuszewski J., Kawalec A.: Knowledge-based Signal Processing for Radar Identification+A20, 9th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science TCSET’2008, Lviv-Slawsko, Ukraine, 19-23.02.2008, pp. 302-305, ISBN 978-966-553-678-9.

 18. Pasternak M.: Rayleigh wave propagation velocity change in the substrate with polymeric layer, 38th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Korbielów, 2008.

 

W języku polskim:

 1. Górski T., Kawalec A., Czarnecki W., Pietrasiński J.: Przetwarzanie przestrzenno – czasowe sygnału w wykrywaniu obiektów ruchomych na tle zakłóceń typu nie – gaussowskiego, XL Konferencja Naukowo- Techniczna Radiolokacji p.t. Polska radiolokacja wobec postępu techniki i technologii", Serock-Dębe, 20-22.10.2008r.

 2. Kawalec A., Pietrasiński J.: Zaawansowane technologie radiolokacyjne dla zastosowań cywilnych i wojskowych, XL Konferencja Naukowo- Techniczna Radiolokacji p.t. Polska radiolokacja wobec postępu techniki i technologii", Serock-Dębe, 20-22.10.2008r.

 3. Komorniczak W., Pietrasiński J., Kawalec A.: Ocena możliwości instalacji oraz operacyjnego wykorzystania zbioru sensorów na pokładzie miniBSL, XL Konferencja Naukowo- Techniczna Radiolokacji p.t. Polska radiolokacja wobec postępu techniki i technologii", Serock-Dębe, 20-22.10.2008r.

 4. Kawalec A., Leśnik Cz., Sołowicz J., Sędek E., Łuszczyk M.: Wybrane problemy kompresji i syntezy sygnałów radarowych, XL Konferencja Naukowo- Techniczna Radiolokacji p.t. Polska radiolokacja wobec postępu techniki i technologii", Serock-Dębe, 20-22.10.2008r.

 5. Pietrasiński J., Kawalec A.: Radar pasywny, istota, właściwości, Referat wygłoszony na Kursie Szkoleniowo-Metodycznym Kierowniczej Kadry WRt SP, Koszalin, 11-12.03.2008r.

 6. Jasek K., Pasternak M.: Analiza symulacyjna elektrycznych własności struktury warstwowej gruntu, VII-ma Konferencja Naukowo-Techniczna pt. SYSTEMY ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ, KNTWE'08, Warszawa, WAT, 09-11.12.2008, str. 19, ISBN 978-83-61486-04-6.

 7. Łapiński M., Karczewski J., Kaczmarek P.: Dobór sygnału sondującego georadaru przeznaczonego do penetracji przypowierzchniowej warstwy litosfery, VII-ma Konferencja Naukowo-Techniczna pt. SYSTEMY ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ, KNTWE'08, Warszawa, WAT, 09-11.12.2008, str. 27, ISBN 978-83-61486-04-6.

 8. Pasternak M.: Kompaktowe anteny do układów zdalnej identyfikacji z akustyczną falą powierzchniową, VII-ma Konferencja Naukowo-Techniczna pt. SYSTEMY ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ, KNTWE'08, Warszawa, WAT, 09-11.12.2008, str. 36, ISBN 978-83-61486-04-6.

 9. Kawalec A., Matuszewski J., Witczak A.: Identyfikacja na polu walki, XL Konferencja Naukowo- Techniczna Radiolokacji p.t. Polska radiolokacja wobec postępu techniki i technologii", Serock-Dębe, 20-22.10.2008r.

 10. Kawalec A.: Zaawansowane technologie układów akustoelektronicznych- invited, VII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 02-04.06.2008, 8 stron na CD ROM.

   

2009

W języku angielskim:

 1. Leśnik Cz., Kawalec A., Pietrasiński J.: Modification of Raised Cosine Weighting Functions Family, Fourteenth International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements, Algarve, Portugal, 10-12 June 2009.

 2. Krenc K., Kawalec A.: An application of DSmT in ontology-based fusion systems”, The 12th International Conference on Information Fusion (Fusion 2009), Seattle, USA, 06-09.07.2009r.

 3. Kawalec A., Leśnik C., Pietrasiński J.: "The frequency modulated signal design utilizing the Zak transform", International Radar Symposium IRS'2009, Hamburg, NIEMCY, 09-11.09.2009.

 4. Kawalec A., Pieniężny A.: "Radar signal intrapulse modulation analysis", International Radar Symposium IRS'2009, Hamburg, NIEMCY, 09-11.09.2009.

 5. Krenc K., Kawalec A.: An intelligent consultant – the support for C2 system operator when fusing ambiguous information, Information Systems Technology Panel Symphosium (IST-087/RSY-20), Stockholm, Sweden, 19-20.10.2009.

 6. Kawalec A., Ziółkowski C., Leśnik Cz., Pietrasiński J.: The Radar Ambiguity Function Application for the Frequency Modulated Signals Designing, 3rd Conference on Integrated Optics - Sensors, Sensing Structures and Methods, Korbielów, 23-26.02.2009.

 7. Kawalec A., Leśnik Cz.: Nonlinear Frequency Modulated Signal Design, 3rd Conference on Integrated Optics - Sensors, Sensing Structures and Methods, Korbielów, 23-26.02.2009.

 8. Komorniczak W., Kawalec A., Pietrasiński J.: Inertial sensor set and data processing for miniature UAV flying platform instabilities evaluation, 3rd Conference on Integrated Optics - Sensors, Sensing Structures and Methods, Korbielów, 23-26.02.2009.

 9. Pasternak M.: Rayleigh wave propagation velocity change in the substrate with polymeric layer, 38 Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Korbielów, 23-27.02.2009.

 10. Komorniczak W., Górski T., Kawalec A., Pietrasiński J.: Sensor Set Stabilization System for Miniature UAV, Signal Processing Symposium, Jachranka, 28-30.05.2009.

 11. Kaczmarek. P., Łapiński M., Silko D.: Synthetic range profiling in ground penetrating radar, Signal Processing Symposium, Jachranka, 28-30.05.2009.

 

W języku polskim:

 1. Komorniczak W., Kawalec A., Górski T., Pietrasiński J.: Bezpilotowe statki latające jako platformy dla zaawansowanych sensorów teledetekcyjnych, XLI Konferencja Naukowo-Techniczna Radiolokacji- Systemy radarowe oferta krajowej bazy naukowo-przemysłowej, Warszawa-Miedzeszyn, 20-22.10.2009.

 2. Kawalec A., Pietrasiński J., Witczak A.: Zaawansowane technologie radarowe w zastosowaniach wojskowych oraz cywilnych, VIII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 07-10.06.2009, Materiały na CD, ISBN 978-83-918622-7-8.

 3. Komorniczak W., Kawalec A., Górski T., Pietrasiński J.: Elektroniczna kompensacja niestabilności miniaturowej platformy latającej na potrzeby zespołu sensorów obserwacyjnych, VIII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 07-10.06.2009, Materiały na CD, ISBN 978-83-918622-7-8.

 4. Czarnecki W.: Przetwarzanie sygnałów w polarymetryczno-interferometrycznych systemach radiolokacyjnych z syntetyczną aperturą (Pol-InSAR), VIII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 07-10.06.2009, Materiały na CD, ISBN 978-83-918622-7-8.

 5. Leśnik Cz., Kawalec A.: Synteza sygnału radarowego z wykorzystaniem transformaty Zaka, VIII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 07-10.06.2009, Materiały na CD, ISBN 978-83-918622-7-8.

 6. Pasternak M.: Zastosowanie modelu linii transmisyjnej w radarach do penetracji gruntu, VIII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 07-10.06.2009, Materiały na CD, ISBN 978-83-918622-7-8.

 7. Kawalec A., Pietrasiński J., Witczak A.: "Tendencje rozwojowe w technologii radarowej". Konferencja Naukowa pt. Urządzenia i systemy radioelektroniczne; UiSR'2009, Soczewka, 23-25.09.2009.

 8. M. Pasternak, J. Pietrasiński; "Ekranowany dipol szerokopasmowy do zastosowań w radarowej penetracji gruntu". Konferencja Naukowa pt. Urządzenia i systemy radioelektroniczne; UiSR'2009, Soczewka, 23-25.09.2009.

 9. W. Czarnecki, C. Leśnik, A. Kawalec, J. Pietrasiński; "Koherentne przetwarzanie sygnałów w radarach z syntetyczną aperturą", Konferencja Naukowa pt. Urządzenia i systemy radioelektroniczne; UiSR'2009, Soczewka, 23-25.09.2009.

 10. P. Kaczmarek, M. Łapiński, D. Silko: "Georadar ze schodkową modulacją częstotliwości". Konferencja Naukowa pt. Urządzenia i systemy radioelektroniczne; UiSR'2009, Soczewka, 23-25.09.2009.

 11. P. Kaczmarek, M. Łapiński, J. Karczewski: "Porównanie właściwości radarów geofizycznych pracujących w dziedzinie czasu i częstotliwości", Konferencja Naukowa pt. Urządzenia i systemy radioelektroniczne; UiSR'2009, Soczewka, 23-25.09.2009.

 12. M. Pasternak: "Zastosowanie techniki idealnie dopasowanych warstw do symulacji środowiska pracy georadaru". Konferencja Naukowa pt. Urządzenia i systemy radioelektroniczne, UiSR'2009, Soczewka, 23-25.09.2009.

 13. K. Krenc, A. Kawalec: "Zastosowanie teorii Dezert’a-Smarandache’a w ontologicznej fuzji informacji", Konferencja Naukowa pt. Urządzenia i systemy radioelektroniczne; UiSR'2009, Soczewka, 23-25.09.2009.

 

2010

W języku angielskim:

 1. Krenc K., Kawalec A., Pietkiewicz T.: "Analytical Sensor Data Evaluation Models for the Purpose of Evidential Inference in Electromagnetic Reconnaissance", 11th International Radar Symposium IRS 2010, LITHUANIA, Vilnius, 16-18.06.2010, pp. 372-377, ISBN 978-9955-690-18-4.

 2. Pieniężny A., Kawalec A., Fornalik J., Witczak A.: "Higher Order Statistics Sensitivity to Radar Signal Feature", 11th International Radar Symposium IRS 2010, LITHUANIA, Vilnius, 16-18.06.2010, pp. 309-312, ISBN 978-9955-690-18-4.

 3. Szugajew M., Leśnik C., Kawalec A., Sołowicz J.: "An Investigation of Signal Synthesis for Radar Application", 11th International Radar Symposium IRS 2010, LITHUANIA, Vilnius, 16-18.06.2010, pp. 214-217, ISBN 978-9955-690-18-4.

 4. Pietkiewicz T., Kawalec A., Krenc K.: "An Application of the Content Description Language XML for Modeling of Information Structures of Electronic Intelligence System", 11th International Radar Symposium IRS 2010, LITHUANIA, Vilnius, 16-18.06.2010, pp. 434-437, ISBN 978-9955-690-18-4.

 5. Pasternak M., Silko D.: "Software for Simulation of Electromagnetic Waves Propagation through the Soil with Buried Objects", 11th International Radar Symposium IRS 2010, LITHUANIA, Vilnius, 16-18.06.2010, pp. 524-527, ISBN 978-9955-690-18-4.

 6. Kaczmarek P., Karczewski J., Łapiński M.: "Detection of Subsurface Non-Metalic Objects using Stepped Frequency Continuous Wave Ground Penetrating Radar", 11th International Radar Symposium IRS 2010, LITHUANIA, Vilnius, 16-18.06.2010, pp. 572-574, ISBN 978-9955-690-18-4.

 7. Kapelewski J., Kawalec A.: An approach to electromagnetic wave propagaton in ME superlattices, 5th International Symposium on “Trends in Continuum Physics” TRECOP’10, Siemsa, Malta, 16-20.07.2010.

 8. Krenc K., Kawalec A.: Union/intersection vs. alternative/conjunction - defining posterior hypotheses in C2 systems, Fusion 2010, Edynburg, Wielka Brytania, 26-29.07.2010.

 9. Krenc K., Kawalec A.: An improvement of C2 systems performance using DSmT and ontology fusion approaches, Workshop on the Theory on Belief Functions WTBF, Brest, Francja, 01-02.04.2010.

 10. Krenc K., Kawalec A.: Evidential Reasoning in C2 Systems based on Dezert-Smarandache Theory, The International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2010, Orlando, USA, 06-09.04.2010.

 11. Kawalec A., Fornalik J., Pieniężny A.: Pulse emitter identification by the use of higher order statistics, SIBIRCON 2010, Irkuck, Rosja, 11-15.07.2010, pp. 179-182, ISBN 978-1-4244-7625-1.

 12. Antonyuk V., Voronkov S., Grudzinski E., Kawalec A., Nichoga V., Prudyus I., Sumyk M.: An analysis of potential performance of passive TDOA systems with a short baseline, TCSET’2010, Lviv-Slavsko, Ukraina, 23-27.02.2010, pp 55-55.

 13. Kawalec A., Pieniężny A.: Some Results of Radar Signal Detections by the Use of Compressive Receiver, TCSET’2010, Lviv-Slavsko, Ukraina, 23-27.02.2010, pp 87-88.

 14. Łuszczyk M., Arvaniti A., Kawalec A., Pasternak M.: Ultra-wideband ground penetrating radar for mine detection for landmine and dangerous objects buried in ground detection, Pułtusk, Polska, 06-08.10.2010.

 15. Leśnik Cz., Kawalec A., Szugajew M.: The Numerical Synthesis of a Radar Signal Having Required Autocorrelation Function, 39th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Szczyrk, Polska, 01-05.03.2010, pp. 127-128, ISSN 0137-5075.

 

W języku polskim:

 1. Rutkowski A. Kawalec A.: Radar pasywny z mikrofalowymi dyskryminatorami fazy, IX Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2010, Darłówko Wsch., Polska, 30.05-02.06.2010, ISBN 978-83-918622-8-5.

 2. Leśnik C., Kawalec A., Szugajew M.: "Synteza sygnałów radarowych w zastosowaniu do radaru programowego", IX Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2010, Darłówko Wsch., Polska, 30.05-02.06.2010, ISBN 978-83-918622-8-5.

 3. Komorniczak W., Kawalec A., Zych C., Wrońska – Zych A.: "Alternatywny system nawigacji oparty na przetwarzaniu zobrazowania oraz fuzji danych z czujników inercyjnych", IX Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2010, Darłówko Wsch., Polska, 30.05-02.06.2010, ISBN 978-83-918622-8-5.

 4. Pieniężny A., Kawalec A., Fornalik J.: Statystyki wyższych rzędów w identyfikacji sygnałów radarów impulsowych, IX Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2010, Darłówko Wsch., Polska, 30.05-02.06.2010, ISBN 978-83-918622-8-5.

 5. Kawalec A., Szugajew M., Serafin P.: "Sonar z syntetyczną aperturą", IX Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2010, Darłówko Wsch., Polska, 30.05-02.06.2010, ISBN 978-83-918622-8-5.

 6. Pasternak M., Pietrasiński J., Silko D., Kaczmarek P.: "Wpływ geometrii układu antenowego na wynik radarowego sondowania przypowierzchniowych warstw gruntu", IX Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2010, Darłówko Wsch., Polska, 30.05-02.06.2010, ISBN 978-83-918622-8-5.

 7. Kawalec A., Pietkiewicz T., Wajszczyk B., Myszkowski M.: Wykorzystanie informacji z sensorów rozpoznania elektronicznego w systemie dowodzenia na przykładzie systemu WOŁCZENICA, VIII Konferencja Naukowo - Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Elektronicznej KNTWE’10, Pisz, Polska, 23-25.11.2010, ISBN 978-83-61486-80-0.

 8. Rutkowski A. K., Kawalec A.: Demonstrator radaru pasywnego bliskiego zasięgu zbudowany z podzespołów komercyjnych, VIII Konferencja Naukowo - Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Elektronicznej KNTWE’10, Pisz, Polska, 23-25.11.2010, ISBN 978-83-61486-80-0.

 9. Pasternak M.: Ekranowana planarna antena spiralna do zastosowań w radarowej penetracji gruntu, VIII Konferencja Naukowo - Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Elektronicznej KNTWE’10, Pisz, Polska, 23-25.11.2010, ISBN 978-83-61486-80-0.

 10. Kaczmarek P., Karczewski J., Łapiński M.: Porównanie właściwości georadarów mono i bistatycznych w aspekcie wykrywania małych obiektów leżących bezpośrednio pod powierzchnią ziemi, VIII Konferencja Naukowo - Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Elektronicznej KNTWE’10, Pisz, Polska, 23-25.11.2010, ISBN 978-83-61486-80-0.

 11. Łapiński M., Silko D.: Pomiar właściwości elektrycznych ośrodka geologicznego z zastosowaniem wektorowego analizatora sieci, VIII Konferencja Naukowo - Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Elektronicznej KNTWE’10, Pisz, Polska, 23-25.11.2010, ISBN 978-83-61486-80-0.

 12. Kaczmarek P., Karczewski J., Silko D.: Georadar jako narzędzie do wykrywania małych obiektów o niskiej zawartości metalu, VIII Konferencja Naukowo - Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Elektronicznej KNTWE’10, Pisz, Polska, 23-25.11.2010, ISBN 978-83-61486-80-0.

 13. Krenc K., Kawalec A.: Definiowanie hipotez wtórnych w zautomatyzowanych systemach rozpoznania radioelektronicznego, XVIII KONFERENCJA NAUKOWA AUTOMATYZACJA DOWODZENIA, Rynia, Polska, 17-19.05.2010.

 14. Kawalec A., Pietrasiński J., Witczak A.: Prace badawcze w zakresie zaawansowanych technologii radarowych, XLII Konferencja Naukowo -Techniczna Radiolokacji, Jadwisin-Serock, Polska, 28-29.10.2010.

 15. Pasternak M., Pietrasiński J.: Radar penetracji gruntu – stan prac badawczo – konstrukcyjnych w IRE WEL WAT, XLII Konferencja Naukowo -Techniczna Radiolokacji, Jadwisin-Serock, Polska, 28-29.10.2010.

 16. Kaczmarek P., Silko D.: Analiza możliwości wykorzystania georadaru do wykrywania przypowierzchniowych obiektów niemetalicznych, XXIX Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON 2010, Warszawa, WAT, 22-24.03.2010.

 17. Serafin P., Szugajew M.: "Implementacja technik syntetyzowania apertury z wykorzystaniem sonaru zrealizowanego w oparciu o kartę dźwiękową komputera osobistego", XXIX Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON 2010, Warszawa, WAT, 22-24.03.2010.

 18. Pietrasiński J., Czarnecki W., Leśnik Cz., Pietkiewicz T.: Koncepcja radaru programowego z aktywną anteną dla systemów obrony powietrznej RP, Konferencja: Dni Przemysłu 2010, Warszawa, Polska, 16-17.11.2010.

 19. Pietrasiński J., Czarnecki W., Kawalec A., Leśnik Cz., Serafin P.: Koncepcja modernizacji radarów pasma metrowego dla potrzeb OPL, Konferencja: Dni Przemysłu 2010, Warszawa, Polska, 16-17.11.2010.

 20. Pietrasiński J.: "Klasyfikacja obiektów w aspekcie ich skutecznej powierzchni odbicia (SPO). Techniki umożliwiające zmniejszanie SPO", Seminarium nt. "Potencjalne konsekwencje wykorzystania przeciwko systemowi OP RP obiektów powietrznych o zmniejszonej sygnaturze. Wykorzystanie i przyszłość stacji radiolokacyjnej zakresu metrowego typu P-18", Szefostwo OPL, 19-20.04.2010.

 21. Pietrasiński J.: "Problemy obserwacji obiektów o małej skutecznej powierzchni odbicia". Seminarium nt. "Potencjalne konsekwencje wykorzystania przeciwko systemowi OP RP obiektów powietrznych o zmniejszonej sygnaturze. Wykorzystanie i przyszłość stacji radiolokacyjnej zakresu metrowego typu P-18", Szefostwo OPL, 19-20.04.2010.

 22. Pietrasiński J., Witczak A.: "Przegląd rozwiązań radarów możliwych do zastosowania w OPL". Seminarium nt. "Potencjalne konsekwencje wykorzystania przeciwko systemowi OP RP obiektów powietrznych o zmniejszonej sygnaturze. Wykorzystanie i przyszłość stacji radiolokacyjnej zakresu metrowego typu P-18", Szefostwo OPL, 19-20.04.2010.

 23. Pietrasiński J., Witczak A., Leśnik C., Serafin P.: "Propozycja dalszych działań i wnioski do dalszych modernizacji stacji P-18". Seminarium nt. "Potencjalne konsekwencje wykorzystania przeciwko systemowi OP RP obiektów powietrznych o zmniejszonej sygnaturze. Wykorzystanie i przyszłość stacji radiolokacyjnej zakresu metrowego typu P-18", Szefostwo OPL, 19-20.04.2010.

2011

W języku angielskim:

 1. Leśnik C., Kawalec A., Szugajew M.: The synthesis of a radar signal having nonlinear frequency modulation function, Computational Methods and Experimental Measurements XV, WIT Press 2011, New Forest, United Kingdom, 2011, 31.05-02.06.2011, pp. 411-422, ISSN 1743-355X.

 2. Leśnik C., Kawalec A., Serafin P.: A real time SAR processor implementation with FPGA, Computational Methods and Experimental Measurements XV, WIT Press 2011, New Forest, United Kingdom, 2011, 31.05-02.06.2011, pp. 435-444, ISSN 1743-355X.

 3. Serafin P., Leśnik C., Kawalec A.: Synthetic aperture radar raw signal simulator for both pulsed and FM-CW modes, Computational Methods and Experimental Measurements XV, WIT Press 2011, New Forest, United Kingdom, 2011, 31.05-02.06.2011, pp. 423-434, ISSN 1743-355X.

 4. Pasternak M., Kędzierawski R., Pietrasiński J.: Finite element method application for simulation of ground penetrating radar response, Computational Methods and Experimental Measurements XV, WIT Press 2011, New Forest, United Kingdom, 2011, 31.05-02.06.2011, pp. 445-452, ISSN 1743-355X.

 5. Pasternak M., Pietrasiński J.: “Small SFCW GPR Application for IED Detection”, NATO RTO SET-175 Specialists Meeting on “Countering Improvised Explosive Devices in a Long – Term Perspective”, Copenhagen, Denmark, 05-06.06.2011.

 6. Krenc K. (CTM, Gdynia), Kawalec A., Pietkiewicz T.: "Definition of bba and quality of fusion in C2 systems",  14th International Conference on Information Fusion, Chicago, Illinois, USA, July 05-08, 2011, pp. 2058-2065,
  978-0-9824438-3-5@2011 ISIF, IEEE.

 7. Pasternak M., Kawalec A., Arvaniti A., Orzeł -Tatarczuk E., Popkowski J.: Remote GPR platform for IED detection, International workshop on sensors for detection of IED, Stockholm, Szwecja, 09-10.11.2011.

 8. Krenc K., Kawalec A.: Defining posterior hypotheses in C2 systems, International Radar Symposium IRS-2011, Lipsk, Germany, 07-09.09.2011, pp. 809-814, ISBN 978-3-927535-28-2.

 9. Kędzierawski R., Czarnecki W., Lesnik C., Le Caillec J.M.: MATLAB/Simulink Applicationa for SAR System Design with FPGA, International Radar Symposium IRS-2011, Lipsk, Germany, 07-09.09.2011, pp. 35-40, ISBN 978-3-927535-28-2.

 10. Pasternak M., Karczewski J., Silko D., Miluski W., Łapiński M., Kaczmarek P.: Stepped frequency continuous wave GPR unit for unexploded ordinances and improvised explosive devices detection, International Radar Symposium IRS-2011, Lipsk, Germany, 07-09.09.2011, pp. 105-109, ISBN 978-3-927535-28-2.

 11. Czarnecki W., Pasternak M., Pietrasiński J.: Radar signal simulation by stochastic modification of its experimental records, Proceedings of 2011 IEEE CIE International Conference on RADAR, Chengdu, China, 24-27.10.2011, pp. 850-854, ISBN 978-1-4244-8441-6.

 12. Pasternak M.: “Remote controlled platform with ground penetrating radar for hazardous objects detection”, VII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa pn. Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic, Warszawa, Polska , 19.05.2011.

 13. Kawalec A., Pietrasiński J., Serafin P., Pyć M.: „Synthetic Aperture Radar Using Emitters Of Opportunity”. Signal Processing Symposium SPS-2011. Jachranka, Polska, 08-10.06.2011.

 14. Kawalec A., Pietrasiński J., Witczak A.: Modern radar technologies for special applications”, 7-th Winter Workshop on Acoustoelectronics. Szczyrk, Polska, 01-03.03.2011.

 15. Leśnik C., Kawalec A., Szugajew M.: The numerical synthesis of radar signal based on iterative method”, 40th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Szczyrk, Polska, 27.02-04.03.2011.

 16. Lila B., Kapelewski J., Serafin P: Evaluation of POL-SAR data simulator by use of decomposition algorithms, 40th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Szczyrk, Polska, 27.02-04.03.2011.

 17. Antonyuk V., Nichoga V., Prudyus I., Kawalec A.: Modern methods of the metrological control of ground-based multi-positional radar systems bases measurements GPS complexes, MWK 2011, Waplewo, Polska, 24-27.05.2011.

 

W języku polskim:

 1. Kędzierawski R., Pasternak M.: „Analiza stosowalności okien czasowych w dziedzinie częstotliwości do upraszczania interpretacji zobrazowania GPR”, X Krajowa Konferencja Elektroniki 2011, Darłówko Wschodnie, Polska, 05-09.06.2011.

 2. Kawalec A., Pietkiewicz T., Serafin P., Wajszczyk B.: Przetwarzanie informacji o sygnałach niekomunikacyjnych w zautomatyzowanym systemie rozpoznania elektronicznego sił powietrznych, XIX Konferencja Naukowa Automatyzacja Dowodzenia, Warszawa, Polska, 19-21.10.2011.

 3. Rutkowski A., Kawalec A.: Wykorzystanie sygnałów GSM do pasywnej detekcji obiektów ruchomych znajdujących się za ścianą, X Krajowa Konferencja Elektroniki 2011, Darłówko Wschodnie, Polska, 05-09.06.2011.

 4. Walenczykowska M., Kawalec A.: Analiza funkcji nieoznaczoności dla wybranych sygnałów w zastosowaniu do radarów pasywnych, X Krajowa Konferencja Elektroniki 2011, Darłówko Wschodnie, Polska, 05-09.06.2011.

 5. Kawalec A., Klembowski W., Pietrasiński J., Witczak A.: Badania w zakresie nowych technologii jako zasadniczy czynnik rozwoju systemów radarowych, 43. Konferencja Naukowo – Techniczna Radiolokacji, Rynia, Polska, 15-16.11.2011.

 6. Rutkowski A., Kawalec A.: Model dwuwspółrzędnego radaru szumowego lokalnego zasięgu z przetwarzaniem programowym, 4. Konferencja Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Rynia, Polska, 16-17.11.2011.

 7. Rutkowski A., Kawalec A.: O możliwościach wykrywania pocisków kumulacyjnych przy użyciu radaru pasma dcs, 4. Konferencja Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Rynia, Polska, 16-17.11.2011.

 8. Rutkowski A., Kawalec A., Witczak A.: Model monoimpulsowego radaru lokalnego zasięgu pasma dcs, 4. Konferencja Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Rynia, Polska, 16-17.11.2011.

 9. Szugajew M., Paszek J., Kawalec A. , Witczak A.: Analiza skuteczności zakłócania nowych sygnałów GNSS, 4. Konferencja Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Rynia, Polska, 16-17.11.2011.

 10. Czarnecki W., Pasternak M.: Analiza sygnału ze schodkową modulacją częstotliwości odbitego od obiektu ukrytego pod powierzchnią ziemi, 4. Konferencja Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Rynia, Polska, 16-17.11.2011.

 11. Pasternak M., Pietrasiński J.: Antysymetryczna antena typu VIVALDI do zastosowań w radarach penetracji gruntu, 4. Konferencja Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Rynia, Polska, 16-17.11.2011.

 12. Pasternak M., Kaczmarek P., Silko D., Karczewski J.: O możliwości oceny stanu ukorzenienia drzew za pomocą metody georadarowej, 4. Konferencja Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Rynia, Polska, 16-17.11.2011.

 13. Arvaniti A., Kaczmarek P., Kawalec A., Orzeł -Tatarczuk E., Pasternak M., Popkowski J.: Mobilna platforma z ultraszerokopasmowym radarem penetracji gruntu do wykrywania ukrytych w ziemi niebezpiecznych obiektów, 4. Konferencja Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Rynia, Polska, 16-17.11.2011.

 14. Jasek K., Pasternak M.: Zastosowanie metody SIMPLISMA do ekstrakcji obiektów w zobrazowaniach radarów penetracji gruntu, 4. Konferencja Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Rynia, Polska, 16-17.11.2011.

 15. Kawalec A., Serafin P., Pyć M.: Eksperymentalna weryfikacja algorytmu zobrazowania z zastosowaniem pasywnego radaru z syntetyczną aperturą, 4. Konferencja Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Rynia, Polska, 16-17.11.2011.

 16. Wajszczyk B., Serafin P.: Koncepcja systemu zdalnego sterowania i transmisji danych dla mobilnego radaru do penetracji gruntu, 4. Konferencja Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Rynia, Polska, 16-17.11.2011.

 17. Kaczmarek P., Karczewski J., Łapiński M.: Ocena wpływu położenia przestrzennego obiektu na jego poprawną klasyfikację w metodzie georadarowej, 4. Konferencja Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Rynia, Polska, 16-17.11.2011.

 18. Łapiński M., Kaczmarek P., Silko D.: Detekcja hiperbol w procesie automatycznej analizy informacji georadarowej, 4. Konferencja Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Rynia, Polska, 16-17.11.2011.

 19. Walenczykowska M., Kawalec A.: Analiza wybranych sygnałów nadajników okazjonalnych stosowanych w radarach pasywnych, SECON 2011, Warszawa, Polska, 22-24.03.2011.

 20. Kawalec A., Wrońska-Zych A., Zych C.: Koncepcja określania kierunku na podstawie przetwarzania zobrazowania z kamery CCD, SECON 2011, Warszawa, Polska, 22-24.03.2011.

 21. Kaczmarek P., Krześniak L.M., Pasternak M.: Wstępne wyniki georadarowego poszukiwania grobów powstańców poległych pod Maciejowicami w dniu 10. 10. 1794 r., Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie, Maciejowice, Polska 30.09.2011.

 

 

 

 
 

Webmaster: Tomasz.Orzechowski@wat.edu.pl, tel:(48 22) 683 79 00